Az MTA feladatai a kutatóintézet-hálózat elcsatolásával részben változtak, de céljai nem; meg kell őriznie a közbizalmat, és tovább kell erősítenie társadalmi beágyazottságát. A megváltozott körülmények között az akadémiának új küldetésre van szüksége. Ezt az MTA tudományos osztályainak véleményét, illetve a köztestület tagjaitól érkezett javaslatokat is figyelembe vevő új küldetést fogadta el hétfőn az MTA legfőbb döntéshozó testülete. A 192., rendkívüli közgyűlés elsöprő többséggel támogatta a Lovász László által benyújtott előterjesztést - olvasható az MTA honlapján.

Lovász László, az MTA elnöke a zárt közgyűlést követő sajtótájékoztatón elmondta, a 2019-es törvényi változások után immár saját kutatóhálózat nélkül működő MTA számára szükségessé vált küldetésének újragondolása, ezért hívták össze a rendkívüli közgyűlést - írta az MTI.

QP | Quality Placement

Az MTA küldetése 2019 címet viselő, hétpontos előterjesztést, amely megfogalmazza, hogy az MTA milyen feladatokat lát maga előtt, és mik ezeknek a legfontosabb részfeladatai, 93 százalékos arányban fogadta el a közgyűlés - tette hozzá az MTI szerint Lovász László.

A dokumentum főbb pontjai között szerepel, hogy az akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület, őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és kulturális örökségét, hozzájárul a kutatás feltételeinek megteremtéséhez, és képviseli a magyar tudományos kutatás érdekeit. Az akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese, feladata a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése és érdekeinek képviselete. Az akadémia a nemzet tanácsadója, és közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára.

Lovász László elmondta, hogy elfogadtak két háttéranyagot is, amelyben az előterjesztés részleteit fejtik ki.

Az akadémia kutatói hálózatát az Országgyűlés nyáron hozott törvényével egy új szervezetbe vitte át, ehhez csatlakozott a költségvetési törvény módosítása, amely az MTA költségvetésének jelentős csökkentésével járt. Az intézmények működési költsége mellett többek között az akadémia legfontosabb pályázatainak a költségvetése is átkerült az új Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz. "Ebben a helyzetben fel kellett tenni a kérdést, hogy hogyan tovább" - mondta Lovász László.

Kérdésre válaszolva kiemelte: fontos, hogy a magyar tudomány továbbra is működik, az intézményhálózat ugyan elkerült az akadémiától, de megvan minden kutatóintézet.

A közgyűlésen megalapították az MTA kiváló kutatóhely címet, amelyet az augusztus 31-ig az akadémiához tartozó intézetek kaptak meg elsőként az átvilágítás eredményeként, majd - később kidolgozandó feltételek mellett - megkaphatják más kutatóhelyek is.

A közgyűlés tárgyalt arról is, hogy az akadémiának át kell gondolnia, hogyan tudná finanszírozását az állami költségvetésen kívüli forrásokból megvalósítani.

Lovász László a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy elnöki ciklusa végén szeretne visszatérni a tudományos kutatásba - írta az MTI.