Az exportértékesítés havi termelői árai az előző hónaphoz viszonyítva 1,6 százalékkal csökkentek, az egy évvel korábbiaknál 6,1 százalékkal voltak alacsonyabbak. A belföldi- és az exportárváltozás eredőjeként az ipari termelői árak az előző hónaphoz viszonyítva 0,8 százalékkal csökkentek, 2006. áprilishoz képest csekély mértékben, 0,1 százalékkal nőttek. Az ipar belföldi értékesítési árainak előző hónaphoz viszonyított emelkedése áprilisban kisebb volt a márciusban mért 0,6 százalékos havi árváltozásnál. A feldolgozóipari ágazatok belföldi értékesítési árai 0,3 százalékkal növekedtek az előző hónaphoz képest. Ezen belül a legnagyobb mértékű áremelkedés a kőolaj-feldolgozás ágazatban volt megfigyelhető (2,2 százalék), követve a kőolaj és a kőolajszármazékok világpiaci árainak alakulását. A viszonylag csekély súlyú textília, textiláru gyártása ágazatban 0,9 százalékkos áremelkedés következett be; az egyéb nemfém ásványi termékek gyártása, illetve a máshová nem sorolt feldolgozóipari ágazatokban egyaránt 0,7 százalékkal nőttek az árak. Márciushoz viszonyítva a legnagyobb mértékben a járműgyártás ágazatban csökkentek az árak (1,6 százalék), döntő mértékben a közúti járművek gyártásában tapasztalt áresés (2,1 százalék) következtében. A papírgyártás, nyomdai tevékenység, illetve a vegyi anyagok gyártása ágazatokban egyaránt 0,4 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető. Az ipar belföldi értékesítésében jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás ágazatban az előző öt hónap folyamatos áremelkedése után minimális mértékben, 0,2 százalékkal csökkentek az árak. 12 havi összehasonlításban a feldolgozóipari ágazatok közül az árak a legjelentősebb mértékben (11 százalék) a fafeldolgozási termékek gyártása ágazatban nőttek; csökkenés egyedül a kőolaj-feldolgozás ágazatban volt tapasztalható, ahol az előző év azonos hónapjához viszonyítva 7,5 százalékkal alacsonyabbak lettek. A többi ágazatban az árnövekedés mértéke 1,2 százalék és 7,8 százalék között alakult; a feldolgozóipar egészében az elmúlt egy év alatt 4,1 százalékos áremelkedés tapasztalható. A villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás ágazat árai 18,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. A belföldi értékesítés rendeltetés szerinti csoportjai közül áprilisban az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatok havi árai emelkedést mutattak (0,3 százalék). A beruházási javakat gyártó ágazatok havi árszínvonala 0,7 százalékkal csökkent, a fogyasztási cikkek árai változatlanok maradtak. 2007 áprilisában az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban növekedtek a legnagyobb mértékben az árak (10,5 százalék). A fogyasztási cikkeket gyártó ágazatoknál 4,6 százalékos, a beruházási javaknál 1,9 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető. Az ipar forintban mért exportértékesítési árai áprilisban az előző hónaphoz képest 1,6 százalékkal, 12 hónap alatt 6,1 százalékkal csökkentek. Hazai fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz viszonyítva 1,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 3,5 százalékkal erősödött. A forint 2006. áprilishoz hasonlítva az euróhoz képest 7,3 százalékkal, a dollárhoz képest 15,8 százalékkal erősödött. Az Európai Unió 27 tagországa ipari termelőiár-indexének 2007. áprilisi alakulásáról szóló Eurostat-sajtóközlemény 2007. június 4-én (hétfőn) jelenik meg.
QP | Quality Placement