A harmadik negyedévben 37 pontra emelkedett a Nielsen által számított fogyasztói bizalmi index a második negyedévi 30 pontról. A kutatás eredményeiről beszámoló közlemény szerint főleg azért javult a mutató, mert a legutóbbihoz képest némileg többen ítélik meg kedvezően a személyes pénzügyi kilátásaikat - igaz, a túlnyomó többség továbbra is pesszimista.

Világszerte az index átlagosan 1 ponttal javult a második negyedévhez viszonyítva, így a harmadik negyedévi globális index 92 pont. Ennél alacsonyabb, 74 pont az európai átlagos index, amely szintén 1 ponttal javult, a második negyedévhez képest. (Az index 100 pont felett optimizmust, alatta pesszimizmust jelez).

Csalóka a javulás

Magyarországon az index három összetevője közül a helyzet az anyagiaknál a legkedvezőbb, relatíve. Legutóbb a megkérdezett magyarok 14 százaléka nyilatkozott úgy, hogy személyes pénzügyi helyzete a következő tizenkét hónap során, ha nem is kiváló, de jó lesz. Negatív véleményt 82 százalék mondott, további 4 százalék nem tudta eldönteni. (A második negyedévben a válaszadók 9 százaléka nyilatkozott kedvezően, és 87 kedvezőtlenül - ebből adódik a bizalmi index javulása.)

Országunkban a munkahelyi kilátásokat, szintén az előttünk álló tizenkét hónapban többé-kevésbé jónak a válaszadók 4 százaléka tartja. (Arányuk a második negyedévben 3 százalékot ért el). "Nem olyan jó" vagy "rossz" 94 százalék szerint, további 2 százalék nem tudja megítélni.

Javult valamelyest a vásárlási kedv:"Tekintettel az árakra és az ön személyes pénzügyi helyzetére, a mostani időszak megfelel arra, hogy megvásárolja, amit szeretne és amire szüksége van?" A kérdésre a magyar megkérdezettek közül 8 százalék tartja a jelenlegi időszakot vásárlásra jónak, míg 90 százalék szerint "rossz" vagy "nem jó". További 2 százalék nem tudta eldönteni. (A második negyedévben 4 százalékos pozitív és 95 százalékos negatív mutatót regisztrált a Nielsen).

Mivel az index hazánkban 7 pontos növekedést jelez, Magyarország globálisan ahhoz a harminc országhoz tartozik, ahol emelkedett a mutató, egyik negyedévről a másikra. Tizenkilencben csökkent, míg a többiben változatlan maradt.

"Országunk gazdasági válságban van" - ez a véleménye tíz magyar válaszadóból kilencnek. Közülük 4 százalék bízik abban, hogy a következő tizenkét hónap alatt kijövünk a recesszióból. További 82 százalék nem hiszi, és 14 százalék nem tudja.

Mindez a fogyasztást jelentősen befolyásolja: A megkérdezettek 85 százaléka változtatott vásárlási szokásain az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, hogy spóroljon. Ennél jóval alacsonyabb, 65 százalékot tesz ki harminc európai ország átlaga.

Romániában kevésbé borúlátóak, mint nálunk

A Nielsen globális felmérését a fogyasztói bizalomról 2005-ben kezdte. Idén a harmadik negyedévben ötvennyolcra emelkedett a vizsgált országok száma, mivel most először Szlovákiában és Bulgáriában is megkérdezték a fogyasztókat. Előbbiben az index 62, utóbbiban pedig 64 pont. A globális rangsorban közvetlenül Magyarország előtt Dél-Korea áll 40-es index-szel, majd öt európai ország következik: Horvátország és Portugália 41-41, Görögország és Olaszország 46-46, Spanyolország 48 ponttal.

A kutatásban részt vett többi szomszédunk indexei: Románia 60, Ukrajna 69. Ausztria 93 pontja Európában a harmadik legnagyobb. Régiónkban Lengyelország indexe 69, Csehországé 70 pont. Globálisan India és Indonézia áll a ranglista élén, egyaránt 119 ponttal. Európában legnagyobb a fogyasztói bizalom Svájcban (104 pont), majd Norvégia (102) következik.