Az Állami Számvevőszék 2015-2017 között összesen 12 nem állami, humán szolgáltató intézményeket fenntartó alapítványnál, közalapítványnál, nonprofit gazdasági társaságnál folytatott le ellenőrzést. Az érintett fenntartók a közfeladatok ellátásáról 23 intézmény működtetésében gondoskodtak, feladatellátásuk területileg - a hozzájuk kapcsolódó 387 tagintézménnyel és telephellyel - szinte az ország egész területére kiterjedt, és egy kivételével a köznevelés területén működtek.

A pénzügyi ellenőrzés megállapította, hogy az éves beszámoló készítési kötelezettségüknek eleget tettek, jelentős részben a jogszabályi előírásokat betartva készítették el az éves pénzügyi referálásokat. Ugyanakkor az ellenőrzések több hibát tártak fel jellemzően az eredmény-kimutatás, illetve a mérleg nem jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséből adódóan. A beszámolók a hibás adatokat illetően nem nyújtottak megfelelő tájékoztatást az adott szervezet gazdálkodásáról.

A fenntartók a költségvetési támogatásokat többségében szabályszerűen - néhány esetben az előírt határidőt túllépve - adták át intézményeiknek. Emellett azonban 2012-2013 között több esetben előfordult, hogy a fenntartók a jogszabályi előírás ellenére nem adták át a támogatások teljes összegét az intézményeknek. 2014-től a jogszabály már nem írta elő a fenntartók számára a költségvetési támogatások intézmények részére történő teljes körű átadásának kötelezettségét, de azok a fenntartók, amelyek 2014-2015 között ezzel a lehetőséggel éltek, a jogszabályi előírások ellenére nem rendelkeztek az át nem adott támogatások cél szerinti felhasználását alátámasztó nyilvántartással.

Alapvető hiányosságok voltak a számviteli, valamint az iratkezelési szabályozás terén. A fenntartók jellemzően nem szabályozták a közérdekű adatok nyilvánosságra hozásával kapcsolatos kérdéseket, és több esetben nem, vagy nem megfelelően tettek eleget a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó kötelezettségüknek. Jelentős részük a törvényi előírás ellenére nem végezte el az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának értékelését, az értékelési kötelezettségnek eleget tevő fenntartók pedig több esetben a jogszabályi előírás ellenére nem hozták nyilvánosságra az értékelés eredményét - rögzítették a számvevők.

A szabályszerű feladatellátás érdekében az ÁSZ ellenőrzései során 71 javaslatot fogalmazott meg a fenntartók vezetői részére, az ellenőrzöttek a javaslatok hasznosítása érdekében a szükséges intézkedési terveket elkészítették.

Az ÁSZ összegzésében felidézte: a törvényi előírások az 1990-es évektől lehetővé tették, hogy az egyházak, alapítványok, közalapítványok és más jogi személyek, továbbá egyéni vállalkozók iskolákat, illetve egyéb oktatási-nevelési intézményeket alapítsanak és tartsanak fenn. A nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítanak a mindenkori költségvetési törvények.

Az elmúlt időszakban több hír jelent meg arról, hogy az ÁSZ szabálytalanságokat tárt fel pártok, valamint állami cégek működésében. Legutóbb a Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt-nél találtak problémákat.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.