A 16,6 százalékos béremelkedési ütem a minimálbéremelésnek, és az adó - ezen belül is a gyermek - kedvezménynek tudható be. Ezzel a kormányzat továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a gazdasági növekedés eredményeit felerészben a növekedés stabilizálására (pl. autópálya-építés), felerészben az életszínvonal emelésére ( adókedvezmények) fordítsa. Az első félév törvényhozási teljesítményei közül a jegybanktörvényt, az MFB-ről szóló törvényt, a vállalatfelvásárlási szabályok módosításait, a illetve a reprezentációs adó módosítását is megemlítette. A második félévben kerül sor a - most az Állami Számvevőszék által vizsgált - zárszámadás elfogadására. Varga javasolni kívánja a költségvetés ezévre 36,7 milliárd forintban meghatározott - és már javarészt felhasznált - általános tartalékának megnövelését, erre szerinte az teremthet alapot, hogy a költségvetés többletbevételei várhatóan 10-20 milliárd forinttal meghaladják a többletkiadásokat, miközben az előirányzatok teljesülnek. A miniszter szerint a bevételi többletet termelő tételek és a bevételi kieséssel járó tényezők (a következő generációs mobilkoncesszió kiírásának elhalasztása 21 milliárd forintos bevételkiesést jelent, illetve az ÁPV Rt. ezévi 36 milliárd forintos befizetési előirányzata sem teljesül), valamint a kiadási többlettel járó tételek nagyjából kiegyenlítik egymást, illetve csak a már említett 10-20 milliárd forintos többlet keletkezik. Szintén a második félévben várható a nyugdíjreform első ütemének beindítása, a nyugdíj adóalap-emelő hatásának eltörlése, a pályakezdők kötelező magánnyugdíjpénztári tagságának 2002-től történő megszüntetésének előkészítésére, a nyugdíjpénztári befektetésekre adott állami garancia felülvizsgálatára. Az adótábla módosítására nem kerül sor, de a családi gazdaságok számára lehetővé kívánják tenni az illetékmentes földvásárlást, illetve enyhíteni kívánnak adóterheiken. A tőzsde részvénytársasággá alakulását, így külföldi tőzsdékkel való integrációját lehetővé tevő tőkepiaci törvények elfogadására szintén a második félévben kerülhet sor.