Jelenleg 104 nyolcosztályos gimnázium működik 30 ezer diákkal. Ők még befejezhetik tanulmányaikat, a változás felmenő rendszerben lép életbe. Két év múlva a fenntartóknak ezeket az iskolákat hat vagy tizenkét évfolyamos gimnáziumokká kell átalakítaniuk. A program igazi célja a 6+6 éves iskolaszerkezetre való áttérés, erre utal az is, hogy a nyolcosztályos általános iskolában a szaktárgyi óraszámot az ötödik és a hatodik évfolyamon jelentősen csökkentették. Helyette az alapképességek -írás, olvasás, számolás- további megerősítésére kell koncentrálniuk a pedagógusoknak.
QP | Quality Placement