Idén ünnepli 450 éves intézményes fennállását a Magyar Unitárius Egyház, melynek létrejöttét az 1568-as tordai országgyűlés vallásügyi törvénye tette lehetővé.

Emiatt a 450 éves az unitárius egyház megnevezésű emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak, elsődleges szerepük a megemlékezés, a tisztelgés a Tordán elfogadott törvény előtt, amely a világtörténelem során először határozta meg a modern demokrácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát, és tette lehetővé többek között az egyetlen magyar alapítású egyház intézményesülését is. Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el - közölte az MNB.

Az emlékérmék előoldalának képét a XVIII. században készült Bölöni psalterium, a kéziratos unitárius énekeskönyvek egyik példánya ihlette. Az emlékérme kötelező kellékei az énekeskönyvben használt betűtípussal jelennek meg: a 10 000, illetve a 2000 forint értékjelzés, a Magyarország felirat, melynek kezdőbetűje az énekeskönyv egyik iniciáléját idézi, római számokkal jelölve a 2018-as verési évszám, valamint a BP. verdejel. Az emlékérmén megjelenő díszítősávot a psalterium egyik fejlécének díszítőmotívuma ihlette. A díszítőmotívum alatt látható az emlékérmét tervező Bitó Balázs ötvösművész mesterjegye.

A hátlap központi motívumaként a Magyar Unitárius Egyház címere jelenik meg, mely kősziklán álló galambot, körülötte a farkába harapó kígyót ábrázol, utalva a bibliai idézetre "legyetek tehát okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok." (Mt 10,16b)

A címer fölött az EGY AZ ISTEN félkörirat olvasható, amely az unitárius templomok, templomtornyok jellegzetes felirata, alatta pedig az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvényében is előforduló szentírási igehely (Ef 2,8) A HIT ISTEN AJÁNDÉKA szerepel. Felső félköriratban kiemelve jelenik meg a 450 ÉVES AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ felirat, mely egyben utal az emlékérme kibocsátásának alkalmára is. A központi motívum két oldalán, bal oldalon a vallásszabadságot törvénybe iktató tordai országgyűlés és az unitárius egyház megalakulásának évszáma, 1568, jobb oldalon az emlékérme kibocsátási éve, 2018 szerepel.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 milliméter, széle recézett. A tízezer forint névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből, míg a 2000 forint névértékű színesfém változat réz (75 százalék) és nikkel (25 százalék) ötvözetéből készül. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5-5 ezer darab verhető a 31,46 gramm súlyú ezüst érméből tükörfényes (proof) kivitelben, valamint a 30,8 gramm súlyú színesfém érméből, selyemfényes (BU) kivitelben.

Kép: Napi.hu