A felhasználói közösség képviselője által megkötött, a közszolgáltatási szerződés üzemviteli megállapodás tartalmazza többek között a távhőszolgáltató és a felhasználói közösség szolgáltatással kapcsolatos feladatait. A tulajdonosi közösségek a képviselőik, illetve hőszolgáltatási megbízottjuk útján az épület fűtésének ki- és bekapcsolására az Üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérően is rendelkezhetnek - írja honlapján a Főtáv.

A hőközponti szabályzó Üzemviteli megállapodásban rögzítettektől eltérő ki-/bekapcsolását csak az erre rendszeresített letölthető nyomtatvány megküldését követően végzik el a szolgáltató munkatársai.

Az "eseti rendelkezést" épületenként külön-külön kell kitölteni. A hiánytalanul kitöltött és aláírt eseti rendelkezés beérkezését követően tudják a cég munkatársai a megrendelés rögzítését és a kapcsolást elvégezni.

Az eseti rendelkezéssel történő hőközponti szabályzó bekapcsolása, illetve kikapcsolása szeptember 15. - október 14., illetve április 15. - május 14. között egy alkalommal díjmentes. Minden további, illetve egyéb időszakban igényelt eseti rendelkezés térítés köteles.

Amennyiben a megrendelő a fent megjelölt időszakban eseti rendelkezéssel már egy alkalommal módosította a hőközpont kapcsolási igényt, úgy az ismét végrehajtott kapcsolás után a szolgáltató felé díjat kell fizetni. A kapcsolás díja bruttó 13 208 forint, melyet szolgáltató a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonos felé utólag számláz ki.