A vádirat szerint a tatabányai székhelyű, malomipari termék gyártásával, illetve gabona nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2014-től jelentős szállítói tartozásokat halmozott fel, a 2015-ös üzemi vesztesége 2,7 milliárd forint volt. A cég 2015-ben 4,6 milliárd forint összegben nem tudott eleget tenni rövid lejáratú kötelezettségének.

A vádlottak hitelkérelmeit a pénzintézetek elutasították a cég készpénzállományának alacsony volta, a cég túlzott eladósodottsága miatt. A gazdasági társaság 2015. június 30. napjára olyan összegű lejárt tartozásokat halmozott fel, melyeket ezt követően nem tudott kifizetni, a cég saját tulajdonát képező értékesebb ingatlanok, valamint búzakészlet jelentős része zálogjogok, és óvadékok alapján a banki finanszírozás fedezetéül szolgáltak, meggátolva a céget abban, hogy azok értékesítése révén szabad pénzeszközökhöz jusson. Ezt követően a vádlottak a cég tulajdonában lévő, a hitelezők kielégítési alapjául szolgáló egyes tárgyi eszközeit, gépjárműveket más gazdasági társaságnak értékesítették.

A 2015. február és 2016. január közötti lejárt tartozások miatt folyamatosan kezdeményeztek felszámolási eljárásokat a hitelezők összesen 200 millió forintot meghaladó összegben. A vádlottak a cég további működtetése, a felszámolási eljárás szünetelése vagy megszüntetése érdekében a hitelezőkkel megegyeztek, részletfizetést ajánlottak fel.

A vádlottak bár tudatában voltak annak, hogy a cégnek nincs reális lehetősége 2015. június 30. napjától az ezt követően megkötött szerződések kiegyenlítésére, ennek ellenére a gazdasági társaság folyamatos működtetése érdekében a sértetteket nem tájékoztatták a fizetőképességük hiányáról, a meglévő szerződéseket nem mondták fel, továbbra is kötöttek, illetve az alkalmazottakkal köttettek szerződéseket gabona felvásárlására irányuló és a gazdasági társaság működését elősegítő egyéb szerződéseket.

A vádlottak a haszonszerzés céljából tévedésbe ejtő, illetve tévedésben tartó magatartásukkal az 191 sértettnek összesen 2,86 milliárd forint kárt okoztak.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlottak az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismerik, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat öt év börtönbüntetésre, öt év gazdasági társaság vezető tisztség gyakorlásától eltiltásra, és öt év közügyektől eltiltásra, a másodrendű vádlottat négy év börtönbüntetésre, négy év közügyektől eltiltásra, és négy év gazdasági társaság vezető tisztség gyakorlásától eltiltásra ítélje, valamint a felszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben 1,72 milliárd forint összegben rendeljen el vagyonelkobzást - olvasható a Tatabányai Járási Ügyészség közleményében.