A Magyar Közlönyben megjelent határozat az idei központi költségvetésből 3 milliárd 351 millió forintot, és a 2022-es büdzséből is ugyan ennyit biztosított a kormány a Gödöllői Premontrei Apátság hitéleti és köznevelési célú beruházásaira.

Az apátságot - a honlapján szereplő információ szerint - 1924-ben alapította Dr. Takács Menyhért jászóvári prépost azokkal a premontreiekkel, akik a kassai, a rozsnyói és a nagyváradi premontrei gimnáziumok megszüntetése után az utódállamokban nemkívánatos személyek lettek.

A hatalmas alapterületű épületegyüttese - a szerzetesrendek feloszlatásakor - az Agrártudományi Egyetem birtokába került. 1989-ben a Premontrei Rend generális apátjának kezdeményezésére ismét visszaállt az önálló Gödöllői Premontrei Perjelség. Először kis rendházat és kápolnát építettek a régi területével határos utcában. Az elvesztett kolostorépületük helyett két kisebb épületet kaptak, amelyekben 1992-ben megnyitották a nyolcosztályos Premontrei Gimnáziumot, világi tanerőkkel.