Jövőre új intézményként bevezetésre kerül a tervpályázati eljárás is, amelyet különféle tervezési feladatok előkészítésére kell az ajánlatkérőnek lebonyolítania; azt, hogy az ajánlatkérőnek mikor kell a beruházást tervpályázattal indítani a végrehajtási utasítás tartalmazza majd - mondta Németh Anita főosztályvezető. Jövőre a közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződéseket módosítani csak indokolt (vis major) esetben lehet, s az alvállalkozót is csak indokolt esetben lehet lecserélni, amelyhez az ajánlatkérő beleegyezése is szükséges. Ennek feltétele, hogy az ajánlatkérő előzőleg az ajánlati felhívásban kérje a 10 százalékot meghaladó mértékben bevont alvállalkozó bemutatását és alkalmasságának igazolását. A tavalyi mintegy 800 milliárdos közbeszerzési forgalom több mint felét építési beruházás megvalósítására költötték az ajánlatkérők. Jövőre lehetőség lesz arra, hogy az irreális kötelezettségvállalásokat tartalmazó ajánlatokat, ha nem kap az ajánlatkérő erre megfelelő magyarázatot az ajánlattevőtől, akkor érvénytelenné nyilvánítsa. Az építésügyre vonatkozóan is ajánlás készül, hogy mi a legalacsonyabb és legmagasabb értékhatár, amely irreális egy beruházásra vonatkozóan. A Strabag Rt. képviselője szerint egzakt kiírások kellenek, az ajánlati felhívásban pontosan, részletesen meg kellene adni - mint egyes EU-országokban szokás - a beszerzést a kilincstől a csaptelepig. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a kbt. megfelelő alkalmazásához az építésüggyel kapcsolatos egyéb jogszabályokat is felül kellene vizsgálni. Az új kbt. az elektronikus közbeszerzés alkalmazását kívánja előmozdítani, s ennek szabályozására külön kormányrendelet készül - mondta Németh Anita. Az e-közbeszerzés kiépítését az előző kormány a Magyar Posta Rt.-re bízta, amely mintegy 3,5 milliárd forintot költött az előkészületekre. A nem működő rendszer még mindig a Postánál van, a területért az új felelős hivatalosan a MeH Baja Ferenc vezette informatikai államtitkársága, amelynek eddig nem volt pénze megvásárolni a Postától a rendszert.