A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 2 százalékkal csökkent. Az előzetes adatok ennél hajszálnyival magasabb, 7,6 százalékos, a naptárhatás kiszűrésével 7,5 százalékos csökkenésről szóltak.

Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és építőipar) hozzáadott értéke 16,7 százalékkal csökkent. Ezen belül a mezőgazdaság teljesítménye - az elmúlt év kiugró szintje után - 21,7 százalékkal, az ipar hozzáadott értéke pedig 19,3 százalékkal csökkent, elsősorban az exportorientált feldolgozóiparban bekövetkező 21,3 százazalékos visszaesés következtében. Ugyanakkor az építőipar hozzáadott értéke 0,7 százalékos növekedést mutat elsősorban az egyéb építmények építésének termelésbővülése miatt, mely a metróépítésnek és az útépítési munkáknak köszönhető.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke a nemzetgazdaság átlagnál kisebb mértékben (-3,2 százalék) esett vissza. A szolgáltatások közül jelentős teljesítménycsökkenés mutatkozott a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (-7,6 százalék) területén, összhangban a háztartások fogyasztási kiadásainak visszaesésével. A szállítás, raktározás, posta és távközlés együttes hozzáadott értéke 6,1 százalékkal csökkent, melyben az ipari termelés és export csökkenése tükröződik.

A pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások területén 3,0 százalékos visszaesés mutatkozott. A szolgáltatásokon belül bővült a közigazgatás, oktatás, egészségügy (0,6 százalék), valamint az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (0,5 százalék) ágak teljesítménye.

A GDP felhasználási oldalán a háztartások végső fogyasztása 4,7 százalékkal csökkent. Ezen belül a háztartások fogyasztási kiadása az első negyedévben mértnél kisebb mértékű, 6,6 százalékos csökkenést mutat. A kormányzattól és a háztartásokat segítő non-profit szervezetektől kapott természetbeni juttatások mértéke emelkedett, 2,6 százalékkal illetve 4,1 százalékkal. A közösségi fogyasztás kismértékű 0,9 százalékos növekedést mutatott.

A kormányzat fogyasztási kiadásainak enyhe növekedésében tükröződik az „Út a munkához" program hatása is, ami a közigazgatás létszámnövekedésében is megjelenik.

A bruttó-állóeszköz felhalmozás az előző negyedévinél kisebb mértékben, 3,3 százalékkal esett vissza. A nagy súlyú ágazatok közül a feldolgozóiparban jelentős visszaesés figyelhető meg, ugyanakkor a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek esetében növekedés tapasztalható.

A belföldi felhasználás a második negyedévben összességében 14,7 százalékkal esett vissza. A nagy mértékű csökkenés fontos tényezője volt a készletek állományának további jelentős apadása mind a feldolgozóiparban, mind a kereskedelemben.

Folytatódott a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmának számottevő csökkenése. Ugyanakkor a külkereskedelmi forgalom egyenlege eddig nem tapasztalt 540 milliárd forintos aktívumot mutat. Az export 14,0 százalékkal, míg az import ennél nagyobb mértékben, 22,6 százalékkal csökkent. Az áruforgalom exportja 17,1 százalékkal, importja 25,7 százalékkal csökkent, míg a szolgáltatások exportja 3,8 százalékkal nőtt, miközben importja 3,2 százalékkal csökkent.

Az első félévben a bruttó hazai termék 7,2 százalékkal csökkent. Az árutermelő ágazatok bruttó hozzáadott értéke 15,7 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 3,2 százalékkal esett vissza. A végső fogyasztás 4,6 százalékkal csökkent, ezen belül a háztartások fogyasztása 5,3 százalékos csökkenést mutatott. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,8 százalékkal csökkent, míg a belföldi felhasználás mértéke nagy mértékben, 12,3 százalékkal esett. Az export 16,2 százalékos, míg az import 22,3 százalékos csökkenést mutatott.

A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2009 második negyedévében a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 2,0 százalékkal csökkent. Ebből a mezőgazdaság 6,3 százalékos, az ipar 5,0 százalékos csökkenést, az építőipar pedig 1,4 százalékos növekedést mutatott. A szolgáltatások összességében 0,9 százalékkal estek vissza. A háztartások fogyasztási kiadása 1,5 százalékkal csökkent. A kormányzattól származó természetbeni juttatások 2,6 százalékkal növekedtek. A közösségi fogyasztás 0,3 százalékkal növekedett, a végső fogyasztás 0,4 százalékkal gyarapodott. Az export 0,8 százalékos emelkedést, míg az import 2,2 százalékos visszaesést mutatott.

A bruttó hazai termék volumene a második negyedévben a szezonális és naptári hatás kiszűrésével 7,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

QP | Quality Placement