A Napi Gazdaság információnak megfelelően a kormány a kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában más felszámolócéghez képest privilégiumokat élvező vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelöli ki − derül ki a legújabb Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. Jelenleg a hitelintézetek felszámolásával foglalkozó cég tulajdonosi jogait − honlapja szerint − az állam nevében a PSZÁF gyakorolja. A cég a továbbiakban is végzi majd a hitelintézeti felszámolási tevékenységét (Napi Gazdaság, 2011. július 28.).

Az országgyűlés július 11-én fogadta el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolási eljárásának különleges szabályairól szóló törvényt (Kcstm.). Ez alapján a jövőben a kabinet rendelettel szinte bármelyik céget nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szervezetté minősíthet. Hogy mely cégek lehetnek nemzetgazdasági szempontból kiemeltek, több pontban sorolja fel a jogszabály, a cégek tevékenységi körétől a kapott állami juttatásokig és közfeladatokig, de idesorolható akkor is, ha "nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet végez".

 

Egyenlőbb az egyenlők között

Az állami felszámolót nem kell felvenni a felszámolók névjegyzékébe, nem vonatkoznak rá az összeférhetetlenségi szabályok, és felmenteni sem lehet pozíciójából, törvényszegés esetén legfeljebb 900 ezer forintos bírságot szabhat ki rá a bíróság.

 

A Kcstm. felhatalmazást ad a kormánynak arra is, hogy rendeletben meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek körét is. A most megjelent kormányrendeletek alapján a kiemelt jelentőségű körbe való kerülést a gazdálkodó szervezet fő tevékenysége szerinti ágazati miniszter készíti el, és terjeszti a kormány elé. Az előterjesztésben be kell mutatni a cég szerkezetét, ki kell térni arra, hogy milyen okból képtelen − akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok által biztosított forrásokból − a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére, részesült-e megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban, továbbá lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, és a csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja, továbbá amennyiben a gazdálkodó szervezet sokakat érintõ közszolgáltatást lát el, e szolgáltatást az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e. Mindhárom kormányrendelet mától hatályos.