Novemberben a hiány 106,5 milliárd forint lett, közel annyi, mint a 104,6 milliárd forintos prognózis. A központi költségvetés 11,6 milliárd forintos többlettel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 116,3 milliárd forintos hiánnyal zártak. Az elkülönített állami pénzalapok egyenlege 1,8 milliárd forintos deficitet mutat. A központi költségvetés bevételei 1,9 milliárd forinttal meghaladták a prognosztizáltat. A főbb adóbevételek összességükben a várakozásoknak megfelelően alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek, különösen az általános forgalmi adóbevételek a prognózist meghaladóan alakultak. Kedvezőbben teljesültek az egyszerűsített vállalkozói adóbevételek, a vám és importbefizetések, valamint a bányajáradék bevételek. Ezzel szemben a társasági adóból, továbbá a személyi jövedelemadóból a vártnál némileg kevesebb folyt be. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kedvezőtlenebb egyenlege a némileg alacsonyabb járulékbevételek következménye. A központi költségvetés a vártnál 6,4 milliárd forinttal költött többet. A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai kismértékben meghaladták a prognosztizáltat. Valamivel többet fizetett ki a költségvetés egyedi és normatív támogatásokra, fogyasztói árkiegészítésre, valamint családi támogatásokra és szociális juttatásokra. A helyi önkormányzatok támogatására és lakástámogatásokra novemberben kevesebbet használtak fel.