A Kehi jelentés jegyzőkönyve szerint az 1072 beadott és ellenőrzött pályázatból 1040-nél a pályázó a nyilvántartásban szereplőtől eltérő adatokkal számolt. A nyertesként kihirdetett pályázatok esetében 36 pályázónál 34 birtoktestnél az eltérés olyan mértékű volt, hogy az a pályázat eredményét is befolyásolta.

A pályázatok valóságtartalmának ellenőrzése nem kötelező a vonatkozó kormányrendelet szerint, a rövid eljárási határidők és a kapacitáshiány pedig lehetővé sem teszik ezt - írja a Kehi. Ugyanakkor kifogásolják, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (HNPI) azokban az esetekben sem vizsgálta a pályázatok valóságtartalmát, ahol maga a pályázati anyag ellentmondásokat tartalmazott, annak ellenére, hogy a valótlan nyilatkozat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Nem tudni, hogyan értékeltek

A Vidékfejlesztési Minisztérium utasításai alapján a HNPI-nek értékelni kellett a pályázók gazdálkodási tervét, az erre adható pontszám pedig jelentősen befolyásolta az eredményt, az értékelési rendszer szempontjait azonban nem határozták meg. A Kehi megállapítja, hogy a gazdálkodási terv értékelésének eredménye 428 birtoktest közül 98-nál a nyertes személyét befolyásolta.

A Kehi megállapította, hogy az ellenőrzés, illetve az ellenőrizhetőség hiánya magas kockázatot jelent, visszaélésre ad lehetőséget, sérül a verseny tisztasága, akár érvénytelen pályázatot is nyertesnek hirdethetnek ki.

A pályázat elbírálásánál nem súlyozták a pályázó állatállományának nagyságát és összetételét. Tizenöt esetben fordult elő, hogy a pályázó állatállománya csak sertésekből és baromfikból állt, közülük ketten nyertek is. Volt olyan földterület, amit 50 kacsával rendelkező pályázó nyert meg - írja a hivatal.

Ugyanazok az állatok többször is szerepeltek

Olyan pályázó gazdasági társaság, vagy gazdálkodó is indulhatott, amely a pályázat kiírása után jött létre és korábban semmilyen mezőgazdasági tevékenységet nem végzett, vélhetően haszonbérleti jog megszerzése céljából alakult, 31 ilyen nyertes pályázó volt.

Az is előfordult, hogy a pályázó a tulajdonában lévő, saját pályázatában feltüntetett állatokat egy másik pályázónak bérbe adta, így ugyanazok az állatok két vagy több pályázatban is szerepeltek. Előfordult, hogy egy adott földterületet a saját tulajdonú állatokkal gazdálkodó pályázó elől a bérelt állatokkal pályázó nyert meg - olvasható többek között a Kehi jegyzőkönyvében.

Miért nem tett feljelentést a Kehi?

A képviselő szerint már több feljelentést is tettek, de a nyomozás minden esetben rendkívül vontatottan halad. Nem értik, hogy a Kehi miért nem tett feljelentést az általuk feltárt nyilvánvaló bűncselekmények miatt. Hiába látszik, hogy a földeket felveri a gaz, és nincs semmilyen legeltetés, a pályázatokon nyertes állítólagos gazdálkodókat a minisztérium még ellenőrizni sem hajlandó.