A Magyar Közlönyben megjelent határozat az Agrárminisztérium földügyi feladatokra szánt keretét kurtította meg 9,5 milliárd forinttal (11,5 milliárd volt ezen a rovaton).

Az elvonásból 8,5 milliárd forint a Miniszterelnökséghez került és a megyei, illetve a járási kormányhivatalok használhatják fel. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert tavaly módosult a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről szóló törvény. A pénz az ebbe foglalt kártalanításokra használható fel.

Az átcsoportosításból 1 milliárd az Agrárminisztériumnál maradt, vagyongazdálkodásra 300 millió, beruházásra 700 millió használható fel.