Pénteken ülésezett a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöksége. A járványra való helyzet miatt a következő ajánlásokat fogalmazta meg a tagszervezetek számára:

  • Az önkormányzati fenntartásban álló bölcsődék és óvodák esetén az intézményvezetők - a házirendtől eltérve - bármely indokra történő hivatkozással engedélyezhessék az intézménybe járó gyermekek távolmaradását.
  • Az önkormányzatok a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.
  • Az önkormányzatok szervezzék meg a közétkeztetésben résztvevők minél szélesebb körű azonosítását annak érdekében, hogy a közétkeztetésben részesülők részére az ételek házhozszállítás vagy elvitel útján történő biztosítása megoldható legyen.
  • Az önkormányzatok vezessenek elkülönített nyilvántartást a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben felmerült költségeikről.

A BÖSZ elnöksége március 16-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze, annak érdekében, hogy közös ajánlást fogalmazzanak meg a bölcsödék, óvodák alap-és középfokú oktatási intézmények bezárása érdekében.

A testület egyúttal felkéri a magyar kormányt, hogy

  • fontolja meg, milyen önkéntes munkaügyi intézkedésekkel, egyebek mellett eltolt munkakezdéssel, illetve távmunkavégzéssel biztosítható, hogy a közösségi közlekedésben a reggeli csúcsforgalom enyhíthető legyen;
  • a veszélyhelyzet fennállása alatt különösen tartózkodjon az elszámolás akadályozásától, biztosítva a hulladékgazdálkodás szereplőinek folyamatos likviditását; valamint
  • a háziorvosokat haladéktalanul lássák el megfelelő védőeszközökkel, kézfertőtlenítőkkel, és biztosítsák számukra a háziorvosi rendelőkben lévő betegek biztonságos elkülönítésének feltételeit.