A Magyar Közlönyben megjelentek közül két jogszabály szól a Stipendium Hungaricumról. Az első egy kormányrendelet, amely az erről az ösztöndíjról szóló 2013-as rendelet módosítja, míg a második egy kormányhatározat, amely a finanszírozásról szól.

A rendelet kiemeli, hogy a Stipendium Hungaricum a kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja - a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi megállapodások végrehajtása érdekében - a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett tárca, valamint a külföldi partner illetékes minisztériumával kötött megállapodása szabályozza. Az ösztöndíjprogram végrehajtása során a miniszter érvényesíti hazánk közép- és hosszú távú érdekeit. Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára a következői juttatások illetik meg:

  • mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
  • ösztöndíj, melynek mértékét és feltételeit a miniszter határozza meg, és az ösztöndíjprogram működési szabályzatában teszi közzé,
  • kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
  • a nemzeti felsőoktatási törvénybe foglalt szolgáltatások,
  • egészségügyi szolgáltatás,
  • kiegészítő vagy idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.

A határozatban a kormány hangsúlyozza, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram része az ország keleti és déli  külpolitikai stratégiájának, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködéséhez kapcsolódó stratégia prioritásainak.

Az ösztöndíjra

  • 2020-ban 33,5 milliárd forint fordítható, legfeljebb 13 ezer személy részére,
  • 2021-től pedig évente 40 milliárd forint jut erre a célra, legfeljebb 15 ezer főre.

A tervezett összeget elosztva az ösztöndíjasok, majd a hónapok számával, látható, hogy bő 200 ezer forintba kerül havonta minden egyes ösztöndíjas.