A kiigazítatlan adatok alapján a gazdasági teljesítmény csökkenése 2010 első negyedévében megállt. A második negyedévben az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest 1százalékkal nőtt a GDP, a 2008. év átlagához viszonyítva ugyanakkor 6százalék-os elmaradás mutatkozik. A II. negyedévi GDP-emelkedés elsősorban az ipari termelés, illetve a külkereskedelmi egyenleg növekedésének eredménye.


A nemzetgazdaság egészét tekintve heterogén az ágazatok II. negyedévi teljesítménye. Ezen belül az ipar hozzáadott értéke - az előző negyedévben megindult tendenciát folytatva - jelentősen (10,4százalék) növekedett, elsősorban az exportorientált feldolgozóiparban bekövetkezett 12,2százalék-os bővülés következtében. A mezőgazdaság teljesítménye elsősorban a kedvezőtlen időjárás következtében csökkenő terméseredmények miatt tovább esett (-13,6százalék). Az építőipar hozzáadott értéke tovább mérséklődött (-14,1százalék). Az építőipari termelésen belül egyik építménycsoport teljesítménye sem érte el az előző évi szintjét. A második negyedévben egyharmadával kevesebb lakás épült, a költségvetésből finanszírozott nagy projektek többsége befejeződött, hasonló nagyságú új beruházások viszont nem indultak.


A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 0,2 százalékkal csökkent, így 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. Az előző negyedévhez hasonlóan mérsékeltebb teljesítménycsökkenés mutatkozott a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (-3,8százalék) területén, összhangban a belső kereslet, azaz a háztartások fogyasztási kiadásainak mérsékeltebb visszaesésével, mely részben az alacsony bázis hatása.


A szállítás, raktározás, posta és távközlés együttes hozzáadott értéke 3,5százalékkal emelkedett, melyben tükröződik a tovább növekvő exportforgalom. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,7 százalékkal mérséklődött. Ezt elsősorban az államháztartásból finanszírozott egészségügyi ellátás visszaesése okozta. A pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások területén 0,5 százalékos emelkedés mutatkozott. Az ágazatcsoporton belül az ingatlanügyletek teljesítménye - az építőipari termelés utóbbi negyedévekben bekövetkezett visszaesésével összefüggésben - csökkent.


A termékadók- és támogatások egyenlege 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP első negyedévi változását.A GDP felhasználási oldalán a háztartások végső fogyasztása 4,3 százalékkal csökkent 2010. II. negyedévében, -2,8 százalékponttal járulva hozzá a GDP változásához. A háztartások fogyasztási kiadása továbbra is visszaesést mutatott, 4,9százalék-os mértékben. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a közlekedéssel kapcsolatos kiadások továbbra is az átlagnál nagyobb mértékben csökkentek.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások mértéke 2,3 százalékkal csökkent. A közösségi fogyasztás területén 4,2százalék-os növekedés figyelhető meg, elsősorban az alacsony bázis következtében. A közösségi fogyasztás így +0,4 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Mindezen folyamatok összegeként a végső fogyasztás 3,2százalékkal csökkent.


A bruttó-állóeszköz felhalmozás az előző negyedévinél kisebb mértékben, 3,7 százalékkal esett vissza, ezzel -0,7 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. A nagy súlyú ágazatok közül a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágakban jelentős csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor a feldolgozóipar, a pénzügyi, biztosítási, a művészet, szórakoztatás, szabadidő, a vízellátás, hulladékgazdálkodás és az oktatás ágazat esetében növekedés tapasztalható. A nemzetgazdasági beruházások volumenének visszaesését ezen területek néhány nagy, egyedi beruházása mérsékelte. Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágon belül folytatódott a lakásépítések radikális visszaesése.


A készletek állománya a II. negyedévben emelkedett, főként miután a feldolgozóipar több fontos húzóágazatában újra készletnövekedés jelentkezett. Készletcsökkenés a mezőgazdasági és a nagy- és kiskereskedelmi készletek körében volt tapasztalható. A belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 0,9 százalékkal esett vissza.


A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában, folyó áron 534 milliárd Ft aktívum keletkezett, továbbra is romló külkereskedelmi cserearányok mellett. Az export és az import volumene az előző negyedévhez hasonlóan kétszámjegyű ütemben, 16,1 százalékkal illetve 15,4 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi forgalom pozitív egyenlege 1,8 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Az áruforgalom exportja 19 százalékkal, importja 18,3 százalékkal nőtt. A szolgáltatások exportja 3,5százalékkal, míg importja 1,8százalékkal nőtt.


A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2010 II. negyedévében a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest stagnált. Az ipar 2,9 százalékos növekedést, míg a mezőgazdaság 7,5 százalékos, az építőipar 4,3 százalékos, a szolgáltatások pedig összességében 0,2százalék-os mérséklődést mutatott. A háztartások fogyasztási kiadása 1,4 százalékkal csökkent. A kormányzattól származó természetbeni juttatások 1,3 százalékkal zsugorodtak. A közösségi fogyasztás 1 százalékkal nőtt, a végső fogyasztás 0,8százalékkal csökkent. Az export 3,3 százalékos, míg az import 1,7százalékos emelkedést mutatott.