A konferenciát ismertető közlemény szerint a válság mind a négy visegrádi országban a külkereskedelem átmeneti visszaesését okozta, majd ez a tendencia 2009-ben - Magyarország esetében novemberben, a másik három ország esetében már az év közepe táján - megfordult. Magyarországon ez részben a válság hatására csökkenő fogyasztásnak és beruházásnak tulajdonítható, illetve az ennek következtében továbbra is a 2008-as szint alatt maradó import miatt következett be. További ok volt az is, hogy nőtt a magyar hozzáadott érték is.

A közlemény idézi Szemlér Tamást, az ICEG EC munkatársát, a BGF oktatóját, aki kiemelte: a tőkebefektetések terén érdekes fejlemény, hogy a térség országai a közvetlen külföldi működőtőke-befektetéseknek immár nemcsak célpontjai, de egyre fontosabb forrásai is.

A visegrádi országok egymás közti gazdasági kapcsolatrendszeréből egyértelműen kiemelkedik a cseh-szlovák reláció. Magyarország számára a visegrádi országok közül a legfontosabb külpiac Szlovákia: 2011-ben a magyar összexport 3,3 százaléka irányult az északi szomszéd felé. A legfontosabb behozatali forrása pedig Lengyelország: 2011-ben a magyar összimport 4,8 százaléka származott innen.

QP | Quality Placement