A jövőben a fogyasztókkal távközlő eszköz útján szerződést kötő vállalkozások számára megállapodás hiányában a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított harminc nap és nem szükséges a fogyasztó részéről külön felszólítás. E változás elsősorban a fogyasztóknak kedvez, miközben a vállalkozások számára is kiszámíthatóbbá válik a kötelezettségük - állapítja meg az igazságügyi és rendészeti tárca most készülő előterjesztése.


A fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó kormányrendelet módosítása érinti a távollévők között kötött szerződésekhez, valamint az ingatlanok időben megosztott használati jogának értékesítésére irányuló szerződésekhez kapcsolódóan fogyasztói kölcsönt nyújtó vállalkozások at is. Eszerint ha a fogyasztó a főszerződéstől eláll, ez az elállás a kapcsolódó fogyasztói kölcsönszerződést úgy bontja fel, hogy ennek kapcsán a kölcsönt nyújtó vállalkozás a fogyasztónak semmilyen jogcímen nem számíthat fel költséget.


A tervezett módosítások oka, hogy az Európai Bizottság (EB) 2008. szeptemberben úgy találta: a magyar szabályok nem felelnek meg teljesen az európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek. A magyar kormány 2008. novemberben - miután elismerte, hogy a magyar szabályozás két ponton valóban nem felel meg az irányelvi előírásoknak, s az eltérés nem védhető biztonsággal - kötelezettséget vállalt a jogszabályok módosítására, hogy az EB ne indítson kötelezettségszegési eljárást.


A tervek szerint a kormányrendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép majd hatályba.

QP | Quality Placement