A kormány fölmondja a nők föld alatti bányamunkáját tiltó nemzetközi egyezményt, amit még 1935-ben Genfben fogadtak el. A felmondásról szóló törvényjavaslatot - amelyet Lamperth Mónika szociális miniszter jegyez - a kormány tegnap elfogadta és megküldte az Országgyűlésnek. A nemzetközi egyezményt a magyar jogba 1938-ban cikkelyezték be. Az akkor haladó szellemű megállapodás ugyanis sérti az esélyegyenlőséget és így az uniós jogot, amint azt maga az Európai Bíróság mondta ki. A testület 2005-ben hozott határozatával az osztrák állam megkeresésére kimondta, hogy az egyezmény ellentétes a nemzetközi és az uniós joggal a nemi diszkrimináció miatt, az sérti az egyenlő bánásmód elvét a munkavállalásban. A felmondással igyekeznie kell a parlamentnek, ugyanis a törvényt 2008 júniusáig még el kell fogadni és ki kell hirdetni. Ha erre nem kerül sor, akkor azt követően - az egyezmény szerint - további tíz évig nincs lehetőség a változtatásra. Ha tehát a felmondás elmaradna, akkor Magyarország további egy évtizedig szembe menne az uniós joggal.
QP | Quality Placement