Az Orbán-kormány határozott célja, hogy gyakorlatközpontú szakképzési rendszer alakuljon ki Magyarországon. Ennek érdekében kiemelten támogatjuk a gyakorlati oktatást a duális képzés elsődlegessé tétele érdekében. Tervezzük a szakmai tartalom és a vizsgarendszer újragondolását és racionalizálását, a pályaorientáció és a pályakövetés fejlesztését - válaszolta írásban Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Sós Tamás szocialista képviselő kérdésére.

A tiszkeket preferálják

Eszerint az NGM a térségi integrált szakképző központok (tiszkek) átalakításánál az önálló OM (oktatási) azonosítóval rendelkező, úgynevezett holland modell szerint működő tiszkeket preferálja. A tárca munkája során figyelemmel kíván lenni a közoktatási rendszer tervezett változásaira is. A feladatok megvalósítása során erősíteni tervezik a gazdasági kamarák szerepvállalását és a gazdaság szereplőinek még nagyobb arányú bevonását a gyakorlati szakképzésbe.

Magyarország rossz irányba indult

A dán típusú duális képzés bevezetését ajánlotta Köllő János, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének kutatási igazgatója a Napi Gazdaság Online-nak adott interjúban.

"Dániában például hároméves tanoncrendszerű szakképzés működik erős vállalati részvétellel, ahogy azt egyes magyar nagyvállalkozók szorgalmazzák, ám ha megnézzük, hogy a dán tanonciskolai végzettek milyen képzést kapnak, hogyan írnak, olvasnak, számolnak, mekkora részük beszél angolul, és ez hogy viszonyul a magyarhoz, akkor világosan látható, hogy Dánia nem arra van, amerre mi megyünk" - fogalmazott Köllő az interjúban.


A tervezett intézkedések elsősorban a szakképzésről szóló törvény módosítását igénylik, a törvény végrehajtási rendeleteinek változtatásával együtt. A változtatásoknak megfelelően az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló kormányrendelet, valamint a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló miniszteri rendeletek változnak. Módosul a szakmai vizsgáztatás rendjét szabályozó rendeleteket, valamint az átfogó reformok érdekében a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosítását is tervezi a kormány.

Nem lesz forráskivonás

Matolcsy szerint a szakképzésben alkalmazandó finanszírozási formák a hatékony és racionális feladatellátás elvét követik majd, amely a közoktatási és az önkormányzati feladatfinanszírozás kidolgozás alatt álló rendszerén alapul. A szakképzési szakterület esetében a kormányzat nem tervez forráskivonást - szögezi le a miniszter. (Ez azért is fontos, mert a konvergenciaprogramban az szerepel, hogy cél az aktív és szakképzési munkaerőpiaci eszközök egy részének kiváltása hasonló célú EU-s forrásokkal - a szerk.)

A szakképzés átalakítására vonatkozóan átfogó koncepció készült, amely a jogalkotási munka megalapozását szolgálja. E koncepciót első körben május 24-én tárgyalta a kormány. A jogalkotási munka lépéseit kitűző kormányhatározat a kabinet döntése után lesz kihirdetve a Magyar Közlönyben.

Kórház is lehet a vállalati képzőhelyek között

A kormány szándékai szerint a szakképzésben a gyakorlati képzést a munkaerőpiac szereplői valós munkahelyi körülmények között szervezik meg. A gyakorlati oktatás jelenleg tanulószerződéssel vagy pedig együttműködési megállapodással történhet. A tanulószerződést a gyakorlati oktatást szervező vállalat köti a tanulóval, míg az együttműködési megállapodás az iskola és a gyakorlatot szervező intézmény között jön létre. Az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlat esetén a tanulónak juttatás nem jár, az iskolának csak védő- és a munkaruhát kell biztosítania. Hasonlóképp nem jár juttatás a tanulónak akkor sem, ha szakmai gyakorlatát együttműködési megállapodás keretében végzi. Ha azonban a diák tanulószerződéssel vesz részt a gyakorlati oktatásban, törvényben meghatározott juttatásokra (ösztöndíj, étkezési hozzájárulás) jogosult.

A duális képzés erősítése, a vállalati képzőhelyeknek a gyakorlati oktatásba való jobb bevonása érdekében a jövőben kiterjesztjük a tanulószerződés megkötésének lehetőségét olyan intézmények meghatározott körére (például kórházakra) is, amelyek eddig csak együttműködési megállapodással vehettek részt a gyakorlati oktatásban. Az új szabályozás szerint a tanulók ezekben a szakmákban is jogosultakká válnak bizonyos juttatásokra. A koncepció jelenleg munkaanyag, ezért érdekképviseleti szervekkel egyeztetés még nem történt.

QP | Quality Placement