A jegybank szerint a magánszektor és a közszféra eladósodottságának csökkentése rövid távon áldozatokkal jár, de hosszú távon fenntarthatóan javíthatja az ország növekedési lehetőségeit. A magyar bankrendszer képes kezelni a megváltozott környezetből eredő kihívásokat. A bankrendszer likviditása jelentősen javult, míg a hitelportfólió romlása a várakozásokkal összhangban alakult - fogalmaz a dokumentum.

A jelentés szerint a hazai pénzügyi rendszer stabilitása javult 2009 áprilisa, az előző jelentés publikálása óta. A tanulmány kiemeli, hogy bár a hazai gazdaság sérülékenységének csökkentése rövid távon jelentős áldozatokat okoz, de hosszú távon és fenntarthatóan javíthatja az ország növekedési lehetőségeit. A gazdaság alkalmazkodása gyors és nagymértékű, ennek ellenére szükségszerű és kívánatos a sérülékenység legfontosabb forrásainak, a költségvetés és a magánszektor magas eladósodottságának gyors csökkentése és csökkenése.

A hazai bankrendszer gyorsan alkalmazkodik a megváltozott pénzügyi és makrogazdasági környezethez. A külföldi forrásokra való ráutaltság a hitel/betét arány gyors csökkenésével mérséklődik. A bankok likviditása folyamatosan javul, de az idei és a jövő évi recessziós környezetben jelentősen romló hitelportfólió-minőséggel és növekvő hitelezési veszteségekkel kell szembenézniük.A bankrendszer idén – nagyrészt átmeneti tényezőknek köszönhetően – a várakozásokat meghaladó nyereséget realizálhat, a jövőben azonban a jövedelmezőség csökkenésére lehet számítani. A bankrendszer tőkeellátottsága mindeközben erősödik, a tőkemegfelelési mutató az előre jelzett makrogazdasági pályán 11 százalék fölött maradhat a következő évben is.

A jegybank szakértői rendszeresen stresszteszt segítségével vizsgálják a hazai bankrendszer sokktűrő képességét. Az eredmények alapján megállapítható, hogy még az alapesetben várttól nagymértékben eltérő, jelentősen romló gazdasági feltételek mellett is kezelhető mértékű pótlólagos tőkeigény lépne fel -  a teljes bankrendszerre vonatkozóan 100-170 milliárd forint.
Az eddigi tapasztalatok és kötelezettségvállalások alapján az anyabankok a jelenleginél kedvezőtlenebb körülmények között is elkötelezettek maradnának leánybankjaik támogatására.

A jegybank számára alapvető feladat a pénzügyi rendszer működését veszélyeztető kockázatok csökkentése és a pénzügyi stabilitás erősítése. A jegybank a lakosság túlzott eladósodásának megakadályozása és a lakossági devizahitelezésből eredő kockázatok csökkentése érdekében szükségesnek tartja a szabályozói eszközök használatát, hogy ezzel is a felelős hitelezés elterjedését és az ország sérülékenységének csökkentését segítse elő. Ezzel párhuzamosan az MNB ugyancsak fontosnak tartja egy új, a korábbinál hatékonyabb szabályozói intézményrendszer kialakítását.

Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Bank, a pénzügyi stabilitásért felelős többi intézménnyel együtt, a Pénzügyminisztériummal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) közösen kidolgozta az új felügyeleti struktúrára vonatkozó javaslatát, amelyet törvényjavaslatként a kormány beterjesztett az Országgyűlésnek.
QP | Quality Placement