A NAPI Gazdaság cikke. A kormány tavaszi jogalkotási programjában is szereplő szabályozás célja az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések elleni erőteljesebb kormányzati fellépés, valamint általában a jogügyletek biztonságának erősítése. A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, az igazságügyi tárca által jegyzett javaslat a közeljövőben közigazgatási egyeztetésre indul, februárban pedig a parlament elé kerülhet. A kabinet eredetileg a javaslatot már 2005 novemberében beterjesztette az Országgyűléshez és decemberben el is jutott az általános vita kezdetéig, tárgyalása azonban idő hiányában nem fejeződött be a 2006. tavaszi ülésszakon. A javaslatot később a kormány visszavonta, majd annak átdolgozásáról döntött. A mostani verzió leglényegesebb eleme, hogy 2008-tól biztosítja az ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók számára azt, hogy az ügyfeleik személyazonosságának igazolására bemutatott igazolványai alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – ez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 2007. január 1-jével létrejött jogutódja – egyes adatbázisaiból ellenőrizhessék az okmány érvényességét és lényeges adatait. A szóba jöhető adatbázisok közé a személyi adatok és lakcímek, a járművezetői engedélyek, az úti okmányok és a központi idegenrendészet nyilvántartása tartozik. Az adatok összevetése elektronikus úton történik majd, mivel ez a leggyorsabb, legbiztonságosabb és leginkább költséghatékony módja az ellenőrzésnek. Ennek megvalósítására még az Országgyűlés kérte fel a kormányt annak érdekében, hogy az ingatlannal kapcsolatban kevesebb visszaélés történhessen; ezzel együtt a tervezet a jogügyletek biztonságának fokozását ennél jóval szélesebb körben akarja megvalósítani. Ennek jegyében tartalmaz a javaslat rendelkezéseket a cégingatlanok ellenőrzésére is. Eszerint a céget létrehozó szerződést ellenjegyző ügyvédnek, illetve az ilyen okiratot készítő közjegyzőnek kell a cégnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás adatainak, továbbá egyes okiratoknak a vizsgálatával ellenőriznie azt, hogy a cégingatlanok megjelölése valós, rendezett tulajdoni helyzetű, ténylegesen a cég használatában álló ingatlanra történik.