A Statisztikai Tükör legfrissebb száma szerint a közüzemi villamosenergia-hálózat az ország minden településére kiterjedt. 2008-ban 5 millió 34 ezer háztartási fogyasztó összesen 11,243 milliárd kilowattóra villamos energiát használt fel, a fogyasztók száma a 2007. évihez hasonlóan alakult, a háztartások fogyasztása abszolút értékben mintegy 3 százalékkal nőtt. 2000-ről 2008-ra a fajlagos felhasználás 7,5 százalékkal emelkedett (az egy fogyasztóra jutó havonkénti fogyasztás 186 kilowattórára nőtt). Ez az elektromos készülékek háztartásonkénti számának növekedésével és használatának változásával függ össze. Megnőtt a készenléti állapotban áramot fogyasztó készülékek (televíziók, számítógépek, internetmodemek) száma is. Elterjedtek a mosogatógépek, és egyre népszerűbbé vált a légkondicionáló berendezések használata is - írta az MTI-eco.

A vezetékesgáz-fogyasztás mindössze 0,4 százalékkal, 38 millió köbméterrel volt több az előző évinél. 2008-ban 2873 településen volt hozzáférhető a vezetékes gáz, ezzel az előző évi 90,8 százalékról 91,1 százalékra emelkedett az ellátott települések aránya. A még ellátatlan települések háromnegyede a dunántúli régiókban, egynegyede az Észak-Magyarország régióban található.

A háztartási fogyasztók száma 3 millió 292 ezer fölött volt 2008-ban, mintegy 84 százalékuk fűtési célra is fogyasztott. A lakossági fogyasztók számának növekedési üteme az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott: tavaly 30 ezerrel nőtt.

A lakossági és a kommunális felhasználás aránya az országos vezetékesgáz-fogyasztásban 58 százalék.

A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz mennyisége 1 év alatt alig változott, 9,1 milliárd köbméter volt. Az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos felhasználás az utóbbi években mérséklődött, a 2008-ban tapasztalt 1 köbméteres fogyasztáscsökkenés nem jelent számottevő eltérést az előző évihez képest.

A közüzemi vízvezeték-hálózatba a lakások 95 százaléka volt bekötve. A települések 53 százalékán működött 2008-ban közcsatorna-hálózat, ehhez az ország lakásállományának 71 százaléka csatlakozott. A közműolló (az ivóvízvezetékkel ellátott és a közcsatorna-hálózatra rákötött lakások arányának különbözete) országosan már 23,6 százalékpontra zárult.

Az ivóvízvezeték-hálózat 2000-2008-ban átlagosan évi 360 kilométerrel bővült, 2008-ban 65 194 kilométer volt. A közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma 2000 és 2008 között 332 ezerrel nőtt.

QP | Quality Placement