A Magyar Közlönyben megjelent rendelet először az aláírt ívek ellenőrzésekor eddig vizsgált  "magyar állampolgárságot igazoló okirat" helyett a "személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány" valódiságát kell ellenőrizni a népszavazási kezdeményezéseknél.

Ami pedig az aláírásgyűjtő ívek tartalmát illeti, a személyi azonosítóval rendelkező választópolgároknak az édesanyjuk születési családi és utóneve helyett a lakcímüket (település, utca, házszám) kell megadniuk. Továbbra is az íven szerepel a személyi szám és az aláírás.

A személyi számmal nem rendelkező választópolgároknak pedig az édesanyjuk születési családi és utóneve helyett a születési idejüket kell megadniuk. Itt továbbra is az íven szerepel a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, vagy az útlevél, vagy a vezetői engedély száma és az aláírás.