Három egyházi beruházás támogatásáról döntött a kormány, összesen 5 milliárd 844 millió forint összegben, az idei költségvetés terhére. A Szent István Királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány temploma és rendháza, valamint Tiszteletreméltó Marton Marcell szerzetespap emlékháza című projekt befejezése 2 milliárd 884 millió forintot kap. (Beindult a pénzszórás: három iskola kap 16 milliárdot.)

A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium részére 2 milliárd 540 millió forintot hagyott jóvá a kormány, ebből tornacsarnok és vívóterem épül. Végül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Fő utcai épületének közösségi és szociális célra történő átalakítására kapott 420 millió forintot.

Elindul a "Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt" tervezése. Az első részbe tartozik - egyebek mellett - az Elméleti Orvostudományi Központ fejlesztése, a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása, továbbá az Egészségügyi Közszolgálati Kar fejlesztése is. Az építészeti tervezési folyamataihoz 2 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évi költségvetésből.

Szintén 2 milliárd jut a második csoportba sorolt fejlesztésekre, ezek közé tartozik a Fogorvostudományi Kar klinikai betegellátási és oktatási fejlesztése, a Külső Klinikai Tömb klinikáinak megújítása, a Korányi Tömb betegellátási funkcionalitásának teljes körűvé tétele is. A  Kútvölgyi Klinikai Tömb beruházás befejezéséhez - műemlékvédelmi okból - 1,5 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány, szintén a jövő évi költségvetésből.

A honvéd kórház - a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja - a  járóbetegszakellátásának hatékonyabb és magasabb minőségű működését szolgáló folyamatszervezési és informatikai fejlesztések finanszírozása érdekében 498 millió forint támogatáshoz jut, a jövő évi költségvetésből.

A "Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja" című projekt az idei költségvetésből kapott 657 millió forintot.