A világ összes nyugdíjrendszerében a korhatár előtti nyugdíjakat annyiszor 3-6 százalékos levonási büntetés terheli, ahány évvel a korhatár betöltése előtt igénylik az ilyen ellátásokat. Az unikális magyar kedvezmény "ára", hogy a férfiak viszont semmilyen módon nem kérhetik a nyugdíjazásukat a korhatáruk betöltése előtt.

A hölgyek a hatályos szabályozás szerint 2021-ben is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját: meg kell szerezniük legalább 40 évi jogosultsági időt, amelyből alapesetben legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő, vagyis legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel, azaz munkával kell megszerezniük - írta Farkas András nyugdíjszakértő a napilapban.

Az alapesetben a nőnek legalább 32 év szolgálati időt kell munkavégzés révén szereznie, amelytől két különleges esetben lehet csak eltérni:

  • ha egy édesanyának (örökbefogadó anyának) a gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg - ez esetben nemcsak 8, hanem 10 év vehető figyelembe szolgálati időként.
  • ha egy édesanya (örökbefogadó anya) a saját háztartásában legalább öt gyermeket nevelt . ekkor egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenteni kell a 32 éves előírást.

A kedvezményes nyugdíj összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a korbetöltött öregségi nyugdíj összegét, vagyis nemcsak a 40 évi jogosultsági idő, hanem az érintett hölgy egész élete során szerzett összes szolgálati idő és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számított nettó havi átlagkeresete figyelembevételével számítják ki a kedvezményes nyugdíj összegét.

Ilyen nyugdíj mellett a Munka törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban 2019. január 1-je óta, bármely egyéb - vállalkozási,megbízási és hasonló - jogviszonyban 2020. július 1-jétől kereseti korlátozás nélkül lehet dolgozni, vagyis a nyugdíj mellett bármennyit lehet keresni.

A nyugdíj mellett szerzett kereset járulékmentes 2021-ben is, vagyis a nyugdíjas munkavállalónak kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) kell megfizetnie, a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot nem. Ilyen esetben a munkáltató is jól jár, mivel nem kell fizetnie a nyugdíjas munkavállaló keresete után a jelenleg 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adót és az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást.

A közszférában végzett munka esetén azonban a kedvezményes nyugdíj folyósítását 2021-ban is szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett nyugdíjas hölgy (előzetes kormányzati engedéllyel létesített) közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya fennáll - derül ki az írásból.