A pontos meghatározás szerint az ideiglenes özvegyi nyugdíj leteltét követően özvegyi nyugdíjra jogosult az, aki házastársa halálakor a rá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte.

Ez a feltétel nem az jelenti, hogy nyugdíjas legyen az özvegy (persze ez is lehetséges), hanem azt, hogy az életkora érje el az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve nem áll fenn a jogosultság, ha öregségi nyugdíjas ugyan a személy, de még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt - írta Molnárné Balogh Márta társadalombiztosítási szakértő az Ado.hu-n.

Az utóbbi eset veti fel a Nők 40-ben részesülő özvegy helyzetére vonatkozó kérdést.

A hozzátartozói nyugellátásokhoz - így az özvegyi nyugdíjhoz is - jogosultsági előfeltétel, hogy az elhunyt jogszerző nyugdíjasként haljon meg, vagy a jogszabályban meghatározott mértékű szolgálati idővel rendelkezzen.

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat. Erre jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával annak haláláig

  • egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük született, vagy
  • megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

Elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy számára a bíróság tartásdíjat állapított meg.

A halált közvetlenül követő egy éven át ideiglenes özvegyi nyugdíj, ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíj. Az utóbbira az özvegy jogosult, aki házastársa (élettársa) halálakor

  • a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
  • megváltozott munkaképességű, vagy
  • házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ez a szabály tehát nem öregségi nyugdíjban részesülő feltételt szab meg (a Nők 40 öregségi teljes nyugdíjnak minősül), hanem életkori követelményt állít, a születési évhez meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár elérését. Így viszont a Nők 40-ben részesülő hölgyek nyugdíjkorhatáruk eléréséig nem tudják teljesíteni az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz megkívánt feltételt, mert hiába öregségi nyugdíjasok, a korhatár betöltését megelőzően nem minősülnek korhatár feletti személynek - írta a szakértő.

Előfordul, hogy a házastárs halálakor az özvegy még nem rendelkezik az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek egyikével sem, de adott időn belül a feltételek valamelyike teljesül.