A társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés során többféle pénzügyi vonatkozású kérdés is fel szokott merülni, köztük az is, hogy az eljárás költség-, vagy illeték köteles-e. További pénzügyi vonatkozású kérdés az is, hogy milyen következményei vannak a hibáknak, vagyis annak, ha nem megfelelően, esetleg egyáltalán nem, vagy késedelmesen történik meg az előírt adatszolgáltatás, a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség teljesítése - kezdi cikkét a mulasztási bírság egyértelműsítéséről az Adó.hu

A büntetést akkor szabják ki, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási , illetve a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget. Az adatszolgáltatás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint lehet a munkáltató, a munkavállaló, vagy egyéb szerv - például felsőoktatási intézmény, vagy közigazgatási intézmény - is.

A mulasztási bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeit mérlegelve határozzák meg, az összeghatár keretei közötti bírságolásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembe vételére, értékelésére. 

Az összeg évekig változatlan volt: a nyugdíjazás esetében az összeg 10 000 forinttól 100 000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 200 000 forintig terjedt. Viszont ez 2021. január 7-től megváltozott: 50 000 forinttól 500 000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A mulasztási bírságot változatlanul az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.

2021. július 1-jétől ismét módosult a szabály: miszerint a mulasztási bírságot kiszabó döntés adatait az igazgatási szerv nem jegyzi be a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába. A rendelkezés indoka az a körülmény, hogy a mulasztási bírság kiszabására korábbi időszakban nem teljesített kötelezettség miatt kerül sor, nem indokolt, hogy a foglalkoztató alaptevékenysége miatt esetlegesen kiszabott szankciók megállapítása során az súlyosbító körülménynek számítson - írja a portál.

A mulasztási bírság összegének megfizetésére továbbra is kérhető elengedés, részletfizetés vagy részletfizetés. Méltányolható ok esetében pedig lehetőség van mérséklésre is. A bírság mérséklésének vagy elengedésének engedélyezésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát és gyakoriságát.

2021. július 1-jétől nem kell illetéket fizetni fenti fizetési könnyítés iránti kérelem esetén a kérelem engedélyezése iránti eljárásban. Korábban ez 3000 forint volt.