Mi a kormány álláspontja az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tavaly júliusi megállapításáról, amely szerint a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. a rá bízott nyugdíjvagyonnal nem megfelelően gazdálkodott, annak fényében, hogy a cég éves beszámolói szerint valamennyi üzleti évét nyereséggel zárta? - tette fel a kérdést Mesterházy Attila MSZP-s képviselő Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszternek annak kapcsán, hogy az ÁSZ több ponton is szabálytalannak találta az NESZG Zrt. működését.

Ez volt az alap, amelyet azért hoztak létre, hogy az állami tulajdonba vont magánnyugdíjpénztári vagyon nem likvid eszközeinek kezelését ellássák. A bekerült részvények, állampapírok, kötvények után befolyó pénzt eredetileg az államadósság csökkentésére akarták fordítani, ehelyett például ebből vett az állam 25 százaléknyi Mol-részvénycsomagot is. De az adósságcsökkentési cél kizárta volna, hogy profit keletkezzen a cégben.

A jelentésben egyébként öt javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ. Ezek az értékpapírok értékelésének bizonylattal történő alátámasztására, a személyi jellegű ráfordítások elszámolása során a jogszabályi előírások betartására, a beszerzett tárgyi eszközök bekerülési értékének szabályszerű megállapítására, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételére, valamint a Társaság tevékenysége és a célok megvalósítása nyomon követését biztosító rendszer kialakítására irányultak. Bártfai-Mager miniszter válasza szerint ezeket a problémákat a belső számviteli eljárás módosításával, valamint házon belüli ellenőrzésekkel orvosolni lehetett.

Emellett a szocialista képviselő azt is kifogásolta, hogy a legfrissebb beszámoló szerint az MNV Zrt. nemcsak a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 1,8 milliárd forintos adózott nyereségét, hanem a cégben felhalmozott 7,9 milliárdot is kivette a cégből.

Bártfai-Mager Andrea erre azt válaszolta, hogy "az MNV zrt. igazgatósága a NESZG Zrt. 2018-as beszámolójának alapító általi elfogadásakor egyidejűleg tőkeleszállításról és osztalék elvonásáról döntött. Tekintettel arra, hogy a NESZG Zrt.-hez apport útján kerültek a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap vagyonelemei, az MNV Zrt. mint tulajdonosi jogosult mind a társaság osztalékát, mind az alap vagyon helyébe lépett pénzeszközöket kivonni a társaságból."

A miértre viszont nem válaszolt a tárcavezető.