A szövetség 2016 júniusában indított vezetői, fejlesztői, ügyfélkapcsolati és marketing munkakörök elemzésével, 39 munkavállaló bevonásával végzett kutatásából kiderül, hogy mintegy harmadával (34 százalékl) csökkenthető a munkavégzés megszakításának mértéke (azaz a munkatöredezettségi mutató) távmunkában. A legnagyobb csökkenés a marketing (58 százalék) és a vezetői (44 százalék) munkakör esetén volt kimutatható.

Az egybefüggő, megszakítás nélküli munkaszakaszok hossza szinte duplájára (54 százalék) emelkedett távmunkában, ahol a marketing (91 százalék) és a fejlesztői munkakör (55 százalék) dominált. Jelentős eltérés mutatkozott a munkamegszakítások hosszában: míg az irodában átlag 27 perc volt az az idő, amit nem konkrét munkavégzésre fordítottak a munkavállalók, ez távmunkában 16 percre csökkent. A távmunkában végzett nyugodtabb munkavégzést támasztja alá az a kutatási eredmény is, hogy míg az irodában átlagosan 75 percenként szakad meg a munka, távmunkában ez 6 perccel ritkábban fordul elő.

A kutatás további részleteit a Magyar Távmunka Szövetség szeptember végén egy szakmai műhely keretében ismerteti.

QP | Quality Placement