A részvényesek beszámolót hallgathatnak meg a Phylaxia Pharma átszervezési programjának végrehajtásáról és a tervek szerint meghozzák a program lezárásához szükséges - nem részletezett - döntéseket. A legizgalmasabb kérdésnek a társaság alaptőkeemelése ígérkezik, amit az alaptőkén felüli vagyon terhére kívánnak végrehajtani, tehát a társaság tényleges helyzetét aligha befolyásolja. A közgyűlés dönthet az új részvények megszerzésére jogosultak körének meghatározásáról - az előterjesztés szerint itt a társasággal szembeni követelésekről való lemondással lehet helyzetbe kerülni. A napirendi pontok között szerepel a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, szükség esetén a könyvvizsgáló - jelenleg a KPMG -visszahívása, új könyvvizsgáló választása. A részvényesek személyi kérdésekről is dönthetnek, mind az igazgatóság mind az fb új taggal gazdagodik a tervek szerint.