A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat a tavalyi építési stratégiát egészíti ki.

Első lépésként az államnak és az önkormányzatoknak kell felmérniük a 2023-ig tervezett magasépítési beruházásokat. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek pedig az ezekhez kapcsolódó mélyépítési és vonalas infrastruktúra beruházásokra kell javaslatot tennie.

Az építőiparban alkalmazandó modern technológiák hazai bevezetése és elterjesztése érdekében, a magasépítési és mélyépítési ágazatok különböző szakmaspecifikus igényeinek figyelembevételével (szakértők és szakmai szervezetek bevonásával) létre kell hozni a Modern Építésgazdaság Platformot. Erre idén és jövőre 100-100 millió forintot biztosít a kormány.

A tervezők és az építőipari vállalkozások számára kedvezőbben kell módosítani a tervezői és kivitelezői szakma gyakorlásának feltételrendszerét és felelősségi rendszerét.

A szabálytalan kivitelezések visszaszorítása és az elszámolási viták hatékonyabb rendezése érdekében felül kell vizsgálni az ágazati szakmai felelősségi szabályozást.

Fel kell mérni a közép-magyarországi régióban, valamint a közvetlen közelében található olyan területeket, ahol a kavics és sóder kitermelésének mértéke a környezetvédelmi, földvédelmi és világörökségi szempontok figyelembevétele mellett is jelentősen növelhető. Meg kell jelölni azokat a bányavállalatokat, amelyek a kitermelés mennyiségi növelését meg tudják valósítani.

Végül javaslatot kell készíteni a hatályos kavics-, sóder- és homokbányák megnyitását szabályozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy az építőipari kivitelezésekhez szükséges mennyiségű nyersanyag folyamatosan rendelkezésre álljon.