Joghézag miatt diszkriminálhatják a tantestületekben az önkormányzati közalkalmazotti státuszban dolgozókat az iskolákat érintő fontos kérdések meghozatalában - mondta a Napi Gazdaságnak egy neve elhallgatását kérő tankerületi dolgozó. A szerkesztőségünkbe eljutott levélből ugyanis az derült ki, hogy az egyik nyugat-magyaroszági tankerületben az egyik iskolaigazgató személyének támogatásáról szóló értekezleten csak a KLIK közalkalmazottai szavazhatnak, még akkor is ha különbség a két állomány tagjai között mindössze 1-2 fő. Az e-mail külön kiemeli: "az önkormányzat alkalmazásába átkerült dolgozókat nem kell meghívni az értekezletre". A levél szerzője lapunknak elmondta, a korábbi köznevelési törvény "átollózása" az idei, Emberi Erőforrás Minisztériuma (EMMI) által kiadott rendeletbe, azaz a "kapkodó" törvényalkotás miatt merült fel a kérdés az értekezlet összetételét illetően, ezért az illetékes írásban kért állásfoglalást a Klegelsberg Intézményfenntartó Központtól (KLIK). A tankerületi alkalmazott a KLIK-től kapott hivatalos - de csak szóbeli - vélemény alapján tájékoztatta a központi állományba tartozó kollégáit. A tankerület igazgatója nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A Pedagógusok Demokratikus Szövetségénél "furcsának" találták az esetet. Mendrey László elnök szerint a nevelőtestületbe az önkormányzati alkalmazottak is beletartoznak. Az iskolák állami átvétele óta nem volt hasonló esetre példa, a tankerületi igazgatók arra ügyeltek, hogy "legalább a demokratikus szavazás látszatát fenntartsák". Amennyiben központi utasításról van azonban szó, súlyos jogsértést követtek el az illetékes tankerületben.

A KLIK sajtóosztálya az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban úgy tájékoztatta lapunkat, hogy azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre, a nevelőtestület tagját a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten, nevelőtestületi értekezleten, és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni."

Mindeközben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közölte, hogy szervezeti és működési szabályzat nélkül működik a Klik, ezért Szabó Máté ombudsman a 2700 állami intézmény fenntartását végző szervezet működésének garanciáit tartalmazó alapdokumentum kiadását kéri az emberi erőforrások miniszterétől. A dokumentum kiadásának határidejét tételesen nem határozza meg ugyan a jogszabály, ám visszásságot okoz a Klik törvényes működését biztosító normák hiánya. Szabó Máté kitért arra, hogy miközben a törvény szerint a Klik elnöke jogosult az állami iskolák intézkedéseivel szemben benyújtott szülői, tanulói kérelmek és fellebbezések elbírálására, a jelenlegi szabályozás nem tartalmazza a jogorvoslathoz való jog érvényesítésének eljárási garanciáit sem.