Egy uniós keretdirektíva ugyan tiltja az életkor miatti hátrányos megkülönböztetést, ám ezt felülírhatják bizonyos tagállami sajátosságok. Ezek körébe sorolható, ha a munkaerő-piaci helyzetre akar egy tagállam tekintettel lenni, mert a foglalkoztatáspolitikai célkitűzés - a munkahelyek arányos elosztása - élvezhet elsőbbséget. A konkrét esetben egy spanyol alkalmazottnak automatikusan felmondott a cége, mert elérte a kollektív szerződésben rögzített kényszernyugdíjaztatás korhatárát. Mivel az elbocsátott munkavállaló nem értett egyet ezzel, bíróság elé vitte az ügyet, annak megállapítására, hogy cége hátrányos megkülönböztetést alkalmazott. A mostani luxemburgi ítélet azonban kimondja, hogy például a munkanélküliség leküzdésére az államnak jogában áll a munkavállaló számára különben hátrányos intézkedést hoznia - írja a Napi Gazdaság.
QP | Quality Placement