Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index januárban 1 százalékkal emelkedett. 2008 első hónapjában az ipari export 10,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. A januári exportértékesítés kétharmadát a feldolgozóipar két alága adta. Az év első hónapjában a feldolgozóipar legnagyobb exportőrének számító, a feldolgozóipari kivitel közel négytizedét képviselő villamos gép, műszer gyártásának exportvolumene jelentősen, 19,2 százalékkal bővült. A feldolgozóipari export több mint egynegyedét adó járműgyártás az átlag alatt, 5,5 százalékkal növelte külpiaci eladásait. A feldolgozóipar belföldi eladásai januárban 6,7 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ezzel szemben az energiaszektor hazai eladásaiban a növekedés egy részét halmozódás okozza, mivel magában foglalja az elosztásra átvett (vásárolt) és továbbértékesített villamos energia, gáz, gőz és víz értékét is. Az előzőek eredményeként az ipar januári belföldi értékesítése az előző év szintjén maradt. 2008 januárjában a feldolgozóipar termelése 6,2 százalékkal, a csekély súlyú bányászaté 7,6 százalékkal nőtt 2007 azonos hónapjához viszonyítva. A villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás kibocsátása 7,7 százalékkal haladta meg a tavalyi bázis szintjét. A jelentősebb súlyú ágazatok közül a legnagyobb mértékben, 13,5 százalékkal a feldolgozóipari termelés háromtizedét adó (legnagyobb súlyú) villamos gép, műszer gyártása bővült, ehhez elsősorban a híradás-technikai fogyasztási cikkek iránti keresletélénkülés járult hozzá. A feldolgozóipari termelés több mint egyötödét kitevő járműgyártás termelése 11,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Átlag feletti volumenbővülést regisztráltunk még a kisebb súlyú vegyi anyag, termék gyártásában (7,5 százalék) is. A 7 százalékos súlyt képviselő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása 2,7 százalékkal csökkent, ami elsősorban a hazai eladások visszaesésének következménye. A feldolgozóipari termelés közel egytizedét adó élelmiszer, ital és dohány gyártása 5,7 százalékkal esett vissza. Az előző hónaphoz hasonlóan az ágazatok közül a legnagyobb mértékben, 12,9 százalékkal a textília, textiláru gyártása maradt el az egy évvel korábbitól. 2008 januárjában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése 2,5 százalékkal kisebb volt a 2007. azonos havinál. Az új exportrendelések kismértékben, 0,8 százalékkal, az új belföldi rendelések jelentősen, 11,9 százalékkal csökkentek. Az összes rendelésállomány 9,2 százalékkal elmaradt az előző év szintjétől. Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az év első hónapjában (0,3 százalékos létszámcsökkenés mellett) 6,7 százalékkal magasabb volt, mint 2007 azonos időszakában. Az előző év azonos időszakához képest Magyarország területi egységei közül az ipari termelés 2008 első hónapjában Közép-Magyarországon, valamint a Közép-Dunántúlon bővült jelentősebben (24, illetve 0,8 százalékkal). A legnagyobb mértékű volumencsökkenést ebben az időszakban a Dél-Alföldön (7,6 százalék) regisztráltuk - írja a KSH.
QP | Quality Placement