A januári szufficit – helyi önkormányzatok nélkül – 31,3 milliárd forint volt. Egy évvel korábban januárban ugyancsak meghaladták a pénzforgalmi bevételek a kiadásokat, a többlet akkor 37,9 milliárd forint volt.

Az államháztartás központi alrendszerében a januári többlet úgy alakult ki, hogy mind a központi költségvetés, mind pedig az elkülönített állami pénzalapok mérlege szufficittel zárt, miközben a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak mérlege lett deficites.

A központi költségvetés 38,8 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 15,6 milliárd forintos szufficitet értek el az év első hónapjában. A tb deficit 23,1 milliárd forint lett.

2009-ben összességében az államháztartás központi alrendszerében pénzforgalomban a deficit GDP-arányosan 3,6 százalék lett, a célul kitűzött 3,8 százalék helyett.