Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról címet viselő tervezet kitér arra is, hogy egy cég bejegyzését, vagy az adataiban bekövetkezett változás bejegyzését megelőzi egy automatikus vizsgálat. Ezt a céginformációs szolgálat számítógépe végzi el, és a célja, hogy a benyújtott formanyomtatványokban szereplő hibákat kiszűrje.

A jövőben az egyszerűsített végelszámolást új, elektronikus mintaokiraton lehet kérni. A tervezet bevezeti azt is, hogy a cégadatokat össze lehet vetni a személyiadat- és lakcímnyilvántartással, a központi idegenrendészeti nyilvántartással, továbbá a bűnügyi nyilvántartással is.