A kormány megállapította, hogy a védekezést példásan sikerült megszervezni, egyúttal adakozásra szólítja fel a polgárokat és a gazdálkodó szervezetek vezetőit. Az alábbiakban közzétesszük a kormánykabinet közleményének rövidített változatát. A Kabinet mindenekelőtt köszönetet mond a védekezésben szinte erejét meghaladó mértékben résztvevő lakosságnak. Megállapította, hogy a védekezési feladatokat példás gondossággal szervezték meg. A védekezés állami szervezete, a vízügy és a katasztrófa-elhárítás valamennyi egysége szakszerűen és fegyelmezetten dolgozott és dolgozik, együttműködve az önkormányzatokkal. A katonaság a szükségleteknek megfelelően segíti az árvízi károk megelőzését. Mindezek a nemzeti összefogás szép példái. A Kabinet kinyilvánítja: az eddigi eredményes védekezés alapja, hogy minden területen időben megkezdődött az árhullám fogadására való felkészülés. A Kormány időben meghozta azokat a döntéseket, amelyek az eredményes védekezés szervezeti, anyagi, személyi feltételeinek megteremtéséhez szükségesek voltak. Minden reményünk megvan arra, hogy az ország megmeneküljön azoktól az iszonyú rombolásoktól, amelyeket az árvíz Európa más országaiban okoz. A Kormánykabinet megerősíti: - Az önkormányzatok a továbbiakban is megkapják az állami szervektől az igényeiknek megfelelő segítséget. - A Kormány az állami költségvetésből korlátozás nélkül biztosítja az eredményes védekezéshez szükséges összeget. Az eddig meghatározott 500 millió forinton felül további 2,7 milliárd forintot folyósít a költségvetés tartalékából a védekezés időszerű munkáinak finanszírozására. - Az árvíz levonulása után a Kormány haladéktalanul megkezdi a károk felmérését. A fedél nélkül maradt családok mielőbbi lakáshoz jutásához megfelelő támogatást nyújt. - Támogatja a karitatív szervezetek kezdeményezését és felhívja honfitársainkat, valamint a gazdálkodó szervezetek vezetőit, hogy adományaikkal segítsék a bajbajutottak mielőbbi talpra állását. A Kabinet utasította a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy két hónapon belül nyújtson be a Kormányhoz előterjesztést a védművek megerősítése tárgyában. A Kabinet arra az elhatározásra jutott, hogy miközben az ország egy részén veszélyhelyzet van, heroikus küzdelmet folytatunk az árral, több tízezren éjjel-nappal dolgoznak, méltatlan lenne önfeledten ünnepelni. Ezért a tisztavatáson és a kitüntetések parlamenti átadásán kívül az augusztus 20-ára tervezett más állami ünnepség megtartására nem kerül sor, az augusztus 20-án estére tervezett állami fogadás elmarad. Az ünnepségek fel nem használt költségeit a károsultak megsegítését szolgáló alapba helyezi. A Kabinet egyúttal elhatározta, hogy a tűzijátékot későbbi időpontban rendezi meg. A Kabinet bízik abban, hogy azt a tűzijátékot gondtalanul nézhetjük végig és az tisztelgés lesz azok előtt is, akik a mai nehéz napokban jelesre vizsgáznak helytállásból. A fővárosban tervezett kulturális rendezvényeket megrendezik.