Az új Ptk. tervezetének öt könyvét egyesével fogják közzétenni az Igazságügyi Minisztérium honlapján január 1-től. Ezek után egy évig szakmai vitára bocsátják a tervezetet, várva a szakemberek, az érdekképviseletek, a nagyközönség észrevételeit, javaslatait. Az elképzelések szerint 2007 végéig adják majd át a végleges tervezetet a kormánynak. Az új Ptk. megjelenése 2008 körül várható. Mint Vékás Lajos, a Polgári Jogi Kodfikációs Főbizottság elnöke elmondta, a tervezet legfőbb változtatása, hogy az eddig külön törvényben szabályozott családjogot beemelték a Ptk.-ba, illetve teljesen más szerkezetbe helyezték az új törvény. Az eddig a Ptk.-ban szereplő általános részt törölték, helyette a személyek, családjog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog lesz a szerkezeti rend.