A feladat részletes megvalósíthatósági tanulmányra szólt, amely magába foglalta a Déli összekötő vasúti híd felújítását, új híd építését, továbbá a két pályaudvar közötti új megállóhelyek kijelölését. A finanszírozás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP) valamint hazai forrásból történt volna.

A NIF ugyanis március 10-én a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánította, miután mind a 10 beérkezett ajánlat érvénytelen volt. Az eredménytájékoztató viszont csak most jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

A NIF a napi.hu kérdésre - hogy miért voltak érvénytelenek az ajánlatok, a következőt válaszolta: "Az ajánlattevők közül több ajánlattevő irreálisan alacsony ajánlatot nyújtott be, melyet az árindokolás során sem tudtak szakmailag, műszakilag megfelelően alátámasztani, ezért azt a NIF Zrt. nem tartotta elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek. Egyes ajánlattevők a hiánypótlási eljárás keretében nem nyújtották be a kért dokumentumokat, így nem feleltek meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetve nem igazolták, hogy nem álltak kizáró ok hatálya alatt az ajánlattétel időpontjában."

 

QP | Quality Placement