Magyarországon az elmúlt évszázadokban - szemben a nyugati típusú fejlődéssel - nem a polgári átalakulás tett engedményeket a feudalizmusnak, hanem fordítva: folyamatosan fennmaradt a feudális személyi hierarchia, amely megengedett némi modernizációt - mondta Vitányi Iván szociológus, az MSZP országgyűlési képviselője a Népszavának adott interjújában. 1990-ig végig a feudalizmus győzött - erre csak ráépült a néhai szocializmus -, és a társadalom máig nem értette meg mit jelent az ettől való elszakadás, milyen megrázkódtatásokkal jár ez a változás. A szociológus szerint ebből a nézőpontból a szocializmus 45 évének az volt a fő hibája, hogy semmit sem tett a polgárosodásért, így amikor a történelem szemétdombjára kerül, akkor megkopott, régi formájukban kibuktak alóla a magyar társadalom régi bajai, mindenekelőtt a csodavárás, az a hit, hogy elég jó magyaroknak, illetve eminens tanuló európai unionistáknak lennünk, ez majd elnyeri jutalmát. A társadalom nem úgy fogadta a demokráciát, mint az igazságosság és a törvényesség világát - mondja Vitányi. - Gyűlöltük és ellenségnek tekintettük a törvényeket, kihasználtuk a feketegazdaságot, utat kerestünk és találtunk a jogi kiskapuk között, adtuk az orvosnak a hálapénzt, ki sem látszottunk az uram-bátyám viszonyokból, elvártuk, hogy a világ igazodjon ahhoz, amit mi tudunk nyújtani, nem pedig fordítva. Mindezért a szociológus szerint az egész politikai osztály felelős, amely az 1989-es megújulás láza után, amikor ezekről a problémákról még őszintén beszélt, elfeledkezett a polgárosodásról. Kiszolgálójává vált az átmentett, illetve a régi logika alapján újonnan kiépített hitbizományoknak, mint régen, most is tett engedményeket a modernizációnak, de csak úgy, hogy ne sértse az továbbélő-újjáéledő feudális viszonyokat. A megújulást, a modernizációs változást majdani történészeink az őszödi beszédtől fogják számítani - nyilván nem annak stílusától, hanem mondanivalójától - állítja Vitányi. Úgy véli, ez a beszéd volt az első megnyilvánulása a társadalmi méretű hazugsággal, önámítással való szakítás szükségességének.
QP | Quality Placement