A növényi termékek árszínvonala 38 százalékkal csökkent, az élő állatok és állati termékeké 1,7 százalékkal nőtt a tavalyi áv utolsó hónapjában. A 2008. januártól decemberig terjedő időszakban az agrártermékek termelőiárszintje 2007-hez viszonyítva 3 százalékkal mérséklődött, ami a növényi termékek árszínvonalának 14,9 százalékos csökkenéséből, illetve az élő állatok és állati termékek árainak 13,6 százalékos növekedéséből adódott. Ugyanebben az időszakban a mezőgazdasági termelés ráfordítási árszintje 15 százalékkal volt magasabb.

A tavalyi év egészében a mezőgazdasági folyó termelő felhasználás árszínvonala 16,6 százalékkal haladta meg a 2007. évit.


A mezőgazdasági beruházások árszínvonala 2008-ban 4,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a mezőgazdasági gépeké 3,9 százalékkal, az épület beruházásoké 5,8 százalékkal nőtt az előző évihez viszonyítva.


A mezőgazdasági termelőiár-index és a mezőgazdasági ráfordítások árindexének hányadosa az agrárolló mutató, amelynek értéke 2008-ban 84,3 százalék volt, azaz az előző évhez mérten a mezőgazdasági ráfordítási árak gyorsabban nőttek a termelői áraknál.

Az agrárolló a mezőgazdasági termelők árhatásokból adódó jövedelmi helyzetének változására utaló mutató; nem áll közvetlen összefüggésben a mezőgazdaság jövedelmezőségével, mivel a jövedelmezőséget az árhatások mellett számottevően befolyásolja a termésmennyiség is, ami nem jelenik meg az agrárolló mutatójában, illetve a termelői ár nem tartalmazza az összes bevételt (például a támogatásokat), mint ahogy a ráfordítási árak közt sem szerepel a termeléshez kapcsolódó összes kiadás (például a hitelkamat vagy a földbérleti díj).

QP | Quality Placement