A tárgyalásos tender Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredménye a becsült ellenértéket 6 milliárd 665 millió forintban határozza meg, tehát a nyertes konzorcium ennél olcsóbban vállalta el a munkát. Vele a szerződést december 4-én meg is kötötte az Operaház.

Az előzmény: a kétfordulós tender kiírása múlt év októberében jelent meg, a közbeszerzésre november 23-ig lehetett jelentkezni. A részvételi határidőre a Waagner-Biro Austria Stage System AG és a West Hungária Bau Kft. közös részvételi jelentkezők; a Gépbér-Színpad Szolgáltató Kft, Animative Kft. és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. közös részvételi jelentkezők; valamint a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft., és a Hidromatic Kft. közös részvételi jelentkezők nyújtottak be részvételi jelentkezést. Az SBS Bühnentechnik GmbH részvételi jelentkezése érvénytelen lett.

Ezt követte a második forduló, amelyre a közbenső ajánlatot március 14-ig kellett beadni. Az értékelés szempontjai a következők voltak: 50 súlyszámot ért az ár, és szintén 50 súlyszámot a minőség. Ez utóbbiból 20-as súlyszám jutott a jótállás idejére, 10-10 pedig a szcenikai vezérlőrendszer működése díszletváltozás váltásakor kritériumra, illetve a személyi süllyedő munkamagasságának a változtathatóságára. Az említett határidőre mindhárom felkért ajánlattevő ajánlatot nyújtott be, amelyben a Bosch vezette konzorcium a vezérléshez kért bővítéshez 350 tengelyre, a Waagner-Biro Austria Stage System AG és West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevők 50 tengelyre tettek ajánlatot. (A tengelyek száma a szcenikai vezérlőrendszer működése miatt fontos, ennek az utólagos bővítését kellett vállalni.)

A módosított végső, 2017. június 8-i határidőre a Waagner-Biro Austria Stage System AG csapata 6 milliárd 590 millió forintos ajánlatot tett és 1620 tengely-bővítést vállalta. A Gépbér-Színpad Szolgáltató Kft. vezette társaság ajánlatában 6 milliád 660 millió forint és 500 tengely, míg a Bosch Rexroth Kft. fémjelezte konzorcium ajánlatában 6 milliárd 367 millió forint és 350 tengely szerepelt. Mind a három ajánlatban a jótállási idő 60 hónap volt.

Az Operaház a Waagner-Biro Austria Stage System AG és a West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevőket nyilvánította nyertesnek, míg a Bosch vezette társaság a második helyen végzett. A Gépbér-Színpad Szolgáltató Kft., az ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. közös ajánlattevők ajánlatát pedig érvénytelenné nyilvánította.

A Bosch Rexroth úgy gondolta, hogy pontatlan volt az értékelés, ezért szeptember 6-án előzetes vitarendezést kezdeményezett, amit az Operaház elutasított, így szeptember 18-án a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. Véleménye szerint az általa vezetett közös ajánlattevők tették a legolcsóbb és legelőnyösebb ajánlatot, őket kellett volna győztesnek kihirdetni.

A vita a szcenikai vezérlőrendszer utólagos bővítési lehetősége körül forgott. Az Operaház azt kérte, hogy azokat legalább egy, de maximum 50 tengellyel lehessen bővíteni. Így az 50 tengelyért járt volna a maximális 10 pont, afelett viszont nem lehetett volna pontot adni, sem a nyertesnek, sem pedig neki. A nyertes úgy lett első az értékeléskor, hogy 1620 tengely-bővítést ajánlott, amire plusz pontot kapott.

A döntőbizottság megállapította, hogy az Operaház nem az előzőleg meghatározott szisztéma szerint értékelte az ajánlatokat, ezért a gyakorlatában különösen magas összegű, 5 milliós bírságot szabott ki és kezdődhet az értékelés elölről.