A többség, a megkérdezettek 82,3 százaléka tisztában van azzal, hogy mi az a mobilinternet, míg kevesebb mint egytizedük válaszolt helytelenül. Ennél kisebb arányban  voltak azok, akik nem válaszoltak a kérdésre, tehát összesen 17,6 százaléka a megkérdezetteknek nincs tisztában a mobilinternet fogalmával - derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából, a Strategopolis Kft. által készített telefonos kérdőíves közvélemény-kutatásából.

Az is megfigyelhető, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál inkább tisztában van a mobilinternet fogalmával. A maximum nyolc általánost végzettek között alulreprezentált a mobilinternetet helyesen definiálók aránya (60,9 százalék), míg a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők majdnem 90 százaléka ismeri a mobilinternetet.

A városi és községi (vagy tanyai) megkérdezettek között nincsenek jelentős különbségek a mobilinternetről való ismeret szempontjából, viszont a Budapest lakosságán belüli helyes említések aránya a legmagasabb - csaknem kilencven százalékos - a településtípusok között.

Életkor szerint egy csökkenő tendenciát lehet észrevenni a korcsoportokon belüli helyes említések arányát tekintve, a 18-29 évesek között 97 százalékos a mobilinternet ismertsége, míg a 60 év feletti korosztálynál csupán 61,3 százalék.

A kutatásból az is kiderül, hogy Közép-Magyarország lakosai között található a legnagyobb arányban olyan válaszadó, aki tudja, hogy mi az a mobilinternet - mintegy kilencven százalék -  míg az észak-alföldi régióban a leginkább felülreprezentált a mobilinternetről téves fogalmat alkotók és azok aránya, akik nem tudják, hogy mi az vagy nem válaszoltak a kérdésre.