Az NVT-nek az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményéből kiderül: a programok célja az volt, hogy a tőzsdeképesség szigorú feltételrendszerének meg tudjanak felelni a társaságok. A Nemzeti Vagyontanács ugyanakkor leszögezte, hogy a társaságok tőzsdei bevezetése nem időszerű és az NVT terveiben nem szerepel.

A tanács az MVM Zrt.-nél külön projekt keretében összevetette az MVM csoport működését a tőzsdei társaságokkal szemben támasztott követelményekkel és befektetői elvárásokkal, és mindezek alapján megállapította, hogy a társaság rendelkezik a versenypiacon sikeresen vezetett vállalatokra jellemző erősségekkel.

A MAVIR Zrt.-nél az NVT első lépésként elkészítette a társaság üzleti értékét befolyásoló legfontosabb tényezők elemzését, majd kialakította a magasabb szintű elvárásoknak megfelelő pénzügyi jelentési, üzleti tervezési és vezetői információs rendszert.

A tanács javaslatot dolgozott ki az eszköz- és tőkestruktúra optimalizálására. A vállalati stratégiára alapozva megtervezték a befektetési politikát és a szervezeten belül kockázatkezelési funkciót alakítottak ki.

Hasonló törekvések jegyében megvalósult az ÁAK Zrt. hosszú távú stratégiájának kialakítása, amelynek keretében elvégezték a szervezet átvilágítását, új szervezeti és működési szabályokat dolgoztak ki és megkezdődtek az optimalizálási intézkedések.
QP | Quality Placement