Már hónapokkal a Takarékbank értékesítésére kiírt pályázat január 3-i megjelenése előtt nyilvánosak voltak a bank részvényeinek megvásárlására vonatkozó fő szabályok, minthogy azokat a bank 2013. augusztus 27-én elfogadott alapszabályában rögzítették. A bank augusztusi alapszabálya egyrészt deklarálta a takarékszövetkezetek elővásárlási jogát, másrészt lehetővé tette számukra, hogy lényegesen (ötvenszer) kedvezőbb áron jussanak hozzá a bank részvényeihez, mint bármely más, nem részvényes harmadik személy.

Az OTSZ szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy tagszervezetei érvénytelennek tekintik a Takarékbankban lévő állami részesedések értékesítésére kiírt pályázatot, és ha a kiírók nem minősítik azt érvénytelennek, magyar és akár európai uniós fórumokhoz fordulnak jogorvoslatért. A szövetség budapesti közgyűlésének álláspontja szerint a kiírás nem felel meg a kormány határozatának, amely megfogalmazta a takarékszövetkezeti szektor előnyben részesítését a pályázaton, sőt arra enged következtetni, mintha az egyébként nyilvános pályázatot kizárólag egy ajánlattevőre írták volna ki.

A Takarékbank alapszabályát a részvényesek, többek közt a szövetkezeti hitelintézetek is megszavazták, ezért az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségnek (OTSZ) is tudnia kellett volna: amennyiben saját jogon kíván indulni a pályázaton, rá is a harmadik személyre vonatkozó ajánlati feltételek érvényesek - írta az NFM. Minden alapot nélkülöznek tehát azok a nyilatkozatok, amelyek azt sugallják: az OTSZ-re utólag "terjesztették ki" a harmadik személy minősítését. Nem tisztességes a pályázat érvénytelenítését követelni, hazai és uniós jogorvoslati eszközökkel fenyegetőzni csak azért, mert az OTSZ vezetése elmulasztotta alaposan elolvasni a Takarékbank augusztusban elfogadott alapszabályát, amelyet ő is megszavazott.

A részvények megvásárlására vonatkozó alapszabályi kitételek harmadik személy esetén ugyanakkor minden nem részvényes ajánlattevőre egyformán és kivétel nélkül vonatkoznak, ezért értelmezhetetlen és a pályázat tudatos befolyásolására, lejáratására alkalmas az OTSZ vezetésének azon feltételezése, miszerint a pályázat "kizárólag egy ajánlattevőre került volna kiírásra".

A jogszabályok hanyag ismeretén és teljes félreértésén alapszik továbbá az OTSZ vezetésének azon állítása, hogy a takarékszövetkezetek pályázati részvételét az integrációs törvényben meghatározott tőkekövetelmények gátolják. A szövetkezeti hitelintézetekre ugyanis pontosan ugyanazok a tőketartási követelmények vonatkoznak, mint amelyeket a hatályos európai és magyar jogszabályok - és a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv előírásai - az összes többi magyarországi hitelintézet számára is előírnak - olvasható az NFM közleményében.

A kormányhatározat valóban kimondja, hogy a Takarékbank állami tulajdonban lévő részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázat során előnyben kell részesíteni a szövetkezeti hitelintézeteket, de a határozat szerint erre csak a "hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között" kerülhet sor. A minisztérium ezért visszautasít minden olyan kísérletet, amely a Takarékbank állami részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázat ellehetetlenítésére, a törvények és jogszabályok sajátos értelmezésen alapuló kijátszására irányul.

QP | Quality Placement