Az MNB 17 pontban sorolta fel a jogszabálysértéseket. Ezek kiküszöbölése érdekében első helyen arra kötelezte a bankot a felügyelet, hogy a szervezeti felépítését és a vezetői felelősségi köröket teljes körűen és egyértelműen rögzítse a belső szabályozásában. Ezt követően pedig teremtse meg a kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályozás összhangját.

A hitelezéssel kapcsolatban azt írta elő az MNB, hogy a bank a hitelkockázatok azonosítására, mérésére, kezelésére hatékony eljárásokat alkalmazzon. Ezeken belül gondoskodjon a döntései megalapozottságáról, fektessen nagyobb hangsúlyt a finanszírozni kívánt ügyfél gazdasági környezetének és valós üzleti tevékenységének értékelésére. Miután ezt megtette, ehhez képest határozza meg a finanszírozás optimális mértékét és összetételét.

A jegybank előírta a Polgári Banknak azt is, hogy - az ingatlanbefektetések korlátozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a hat évnél régebben átvett ingatlanokat idegenítse el.

A Polgári Bank a Polgári Takarékszövetkezet átalakulásával, 2013. decembere óta működik önálló kereskedelmi bankként, 100 százalékig magyar tulajdonban van. Mérlegfőösszege 2014-ben meghaladta a 40 milliárd forintot, fiókjainak száma 22.

QP | Quality Placement